Źródła prawdziwej radości

Flp. 1,1-11

(1) Paweł i Tymoteusz, słudzy Chrystusa Jezusa, do wszystkich świętych w Chrystusie Jezusie, którzy są w Filippi wraz z biskupami i z diakonami:
(2) Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i od Pana Jezusa Chrystusa.
(3) Dziękuję Bogu mojemu za każdym razem, ilekroć was wspominam,
(4) Zawsze w każdej modlitwie mojej za wszystkich was z radością się modląc,
(5) Za społeczność waszą w ewangelii od pierwszego dnia aż dotąd,
(6) Mając tę pewność, że Ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, będzie je też pełnił aż do dnia Chrystusa Jezusa.
(7) Słuszna to rzecz, abym tak myślał o was wszystkich dlatego, że mam was w swoim sercu, boście wszyscy wraz ze mną współuczestnikami łaski zarówno wówczas, gdy jestem w więzieniu, jak i w czasie obrony i umacniania ewangelii.
(8) Albowiem Bóg mi świadkiem, jak tęsknię do was wszystkich serdeczną miłością Chrystusa Jezusa.
(9) I o to modlę się, aby miłość wasza coraz bardziej obfitowała w poznanie i wszelkie doznanie,
(10) Abyście umieli odróżniać to, co słuszne, od tego, co niesłuszne, abyście byli czyści i bez nagany na dzień Chrystusowy,
(11) Pełni owocu sprawiedliwości przez Jezusa Chrystusa, ku chwale i czci Boga.

Kazanie z dnia 1 maja 2022