Między młotem a kowadłem

Flp. 1,21-30 (21) Bo dla mnie życie to Chrystus, a śmierć — to zysk. (22) Jeśli już żyć w ciele, to dla owocnej pracy. Co bym wolał? — Nie wiem. (23) Pociąga mnie jedno i drugie. Chciałbym stąd odejść i być z Chrystusem, bo to o wiele lepsze. (24) Jednak pozostać w ciele — to […]

Czytaj dalej

Sposób na życie

Flp. 1,12-20 (12) A chcę, bracia, abyście wiedzieli, że to, co mnie spotkało, posłużyło raczej ku rozkrzewieniu ewangelii, (13) Tak, że więzy moje za sprawę Chrystusową stały się znane w całym zamku i wszystkim innym, (14) A większość braci w Panu nabrała otuchy z powodu więzów moich i zaczęła z większą śmiałością, bez bojaźni, głosić […]

Czytaj dalej

Źródła prawdziwej radości

Flp. 1,1-11 (1) Paweł i Tymoteusz, słudzy Chrystusa Jezusa, do wszystkich świętych w Chrystusie Jezusie, którzy są w Filippi wraz z biskupami i z diakonami: (2) Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i od Pana Jezusa Chrystusa. (3) Dziękuję Bogu mojemu za każdym razem, ilekroć was wspominam, (4) Zawsze w każdej modlitwie mojej […]

Czytaj dalej