I jak tu się cieszyć?

Flp 4,2-9 (2) Zachęcam Ewodię i zachęcam Syntyche, aby były jednomyślne w Panu. (3) Tak, proszę i ciebie, wierny towarzyszu, pomagaj im. One dla dobrej nowiny zmagały się wraz ze mną, Klemensem i innymi moimi współpracownikami, których imiona są w Zwoju życia. (4) Radujcie się w Panu zawsze! Powtarzam: Radujcie się! (5) Bądźcie znani wszystkim […]

Czytaj dalej

Żyć przyszłością

Flp 3,17-21 (17) Bracia, bądźcie moimi naśladowcami — wszyscy, razem wzięci. Bierzcie przykład z osób postępujących według wzoru, który widzicie w nas. (18) Zachowanie wielu przywodzi bowiem na myśl wrogów krzyża Chrystusa. Często wam o nich wspominałem. Teraz też mówię ze łzami. (19) Ich końcem — zguba, ich bogiem — brzuch, a ich chwałą własne […]

Czytaj dalej

Flp 3,1-16 (1) W końcu, moi bracia, radujcie się w Panu! Powtarzanie tego samego mnie nie nuży, was zaś — zabezpiecza. (2) Uważajcie na ludzi pozbawionych skrupułów, uważajcie na złych pracowników, uważajcie na fanatyków obrzezania. (3) To my bowiem należymy do obrzezanych, my, którzy czcimy Boga w duchu, szczycimy się Chrystusem Jezusem i nie liczymy […]

Czytaj dalej

Radość w służbie

Flp 2,1-30 (1) Jeśli więc w Chrystusie jest jakaś zachęta, jakaś pociecha miłości, jakaś wspólnota Ducha, jakaś serdeczność i miłosierdzie, (2) pomnóżcie moją radość i bądźcie jednomyślni, związani tą samą miłością, skupieni na wspólnym celu, złączeni jednym zdaniem. (3) Myślcie nie o tym, jak się wybić kosztem innych lub zaspokoić własną próżność, ale raczej w […]

Czytaj dalej

Między młotem a kowadłem

Flp. 1,21-30 (21) Bo dla mnie życie to Chrystus, a śmierć — to zysk. (22) Jeśli już żyć w ciele, to dla owocnej pracy. Co bym wolał? — Nie wiem. (23) Pociąga mnie jedno i drugie. Chciałbym stąd odejść i być z Chrystusem, bo to o wiele lepsze. (24) Jednak pozostać w ciele — to […]

Czytaj dalej

Sposób na życie

Flp. 1,12-20 (12) A chcę, bracia, abyście wiedzieli, że to, co mnie spotkało, posłużyło raczej ku rozkrzewieniu ewangelii, (13) Tak, że więzy moje za sprawę Chrystusową stały się znane w całym zamku i wszystkim innym, (14) A większość braci w Panu nabrała otuchy z powodu więzów moich i zaczęła z większą śmiałością, bez bojaźni, głosić […]

Czytaj dalej

Źródła prawdziwej radości

Flp. 1,1-11 (1) Paweł i Tymoteusz, słudzy Chrystusa Jezusa, do wszystkich świętych w Chrystusie Jezusie, którzy są w Filippi wraz z biskupami i z diakonami: (2) Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i od Pana Jezusa Chrystusa. (3) Dziękuję Bogu mojemu za każdym razem, ilekroć was wspominam, (4) Zawsze w każdej modlitwie mojej […]

Czytaj dalej