Boża motywująca łaska

Tyt. 2,11-14

(11) Objawiła się bowiem łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi.
(12) Poucza nas ona, abyśmy wyrzekli się bezbożności oraz świeckich żądz i żyli w obecnym wieku rozsądnie, sprawiedliwie i pobożnie.
(13) Wzywa nas również do czekania na spełnienie się cudownej nadziei i objawienie się chwały naszego wielkiego Boga i Zbawcy, Jezusa Chrystusa.
(14) On wydał za nas samego siebie, aby nas wykupić od różnego rodzaju nieprawości i oczyścić sobie lud wybrany na szczególną własność, oddany szlachetnym czynom.

Kazanie z dnia 28 sierpnia 2022