Maraton sprawiedliwości

Rzym. 3,19-26 (19) Wiemy zaś, że cokolwiek Prawo mówi, mówi do tych, którzy podlegają Prawu, aby wszystkim zamknąć usta i cały świat pociągnąć do odpowiedzialności przed Bogiem. (20) Stąd, dzięki czynom nakazanym przez Prawo nikt nie dostąpi przed Nim usprawiedliwienia. Prawo zapewnia po prostu właściwe poznanie grzechu. (21) Teraz natomiast, niezależnie od Prawa, objawiła się […]

Czytaj dalej

Odważne świadectwo łaski

2 Kor. 3,4-18 (4) Z taką zatem ufnością stoimy dzięki Chrystusowi przed Bogiem, (5) nie że my sami z siebie jesteśmy zdolni coś przedsięwziąć. Inaczej — nasza zdolność pochodzi od Boga. (6) To On nas przygotował, byśmy byli sługami nowego przymierza, nie litery, lecz ducha, gdyż litera zabija, duch natomiast — ożywia. (7) Jeśli zaś […]

Czytaj dalej

Efez. 1,3-12 (3) Niech będzie błogosławiony Bóg, Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nas w Chrystusie obdarzył szczęściem uczestniczenia we wszelkim duchowym dobrodziejstwie nieba. (4) On wybrał nas w Nim przed założeniem świata, abyśmy wobec Niego byli święci, nienaganni i żyli w miłości. (5) Przeznaczył nas, abyśmy przez Jezusa Chrystusa stali się Jego dziećmi zgodnie […]

Czytaj dalej

2 Krl. 5 (1) Naaman, dowódca wojsk króla Aramu, był człowiekiem wysoko postawionym u swojego pana i cieszącym się jego szacunkiem, ponieważ przez niego PAN dał wybawienie Aramowi. Lecz człowiek ten, choć był tak dzielnym wojownikiem, cierpiał z powodu trądu. (2) W czasie jednego ze swoich łupieżczych wypadów Aramejczycy uprowadzili z Izraela małą dziewczynkę. Została […]

Czytaj dalej

Dotyk łaski

Mar. 1:40-45 (40) I oto przyszedł do Niego trędowaty, upadł na kolana i prosił: Gdybyś zechciał, mógłbyś mnie oczyścić. (41) Jezus, pełen współczucia, wyciągnął rękę, dotknął go i powiedział: Chcę, bądź oczyszczony! (42) W tej chwili zszedł z niego trąd i stał się czysty. (43) I zaraz odesłał go z takim surowym zakazem: (44) Pamiętaj, […]

Czytaj dalej

Niezwykły Bóg

Mat. 26,69-75 (69) W tym czasie Piotr siedział na zewnątrz, na dziedzińcu. Podeszła tam do niego jakaś służąca: Ty też byłeś z tym Galilejczykiem Jezusem — zauważyła. (70) On jednak wyparł się wobec wszystkich: Nie wiem, o czym mówisz. (71) A gdy poszedł w stronę bramy, zobaczyła go inna i powiedziała do tych, którzy tam […]

Czytaj dalej

Wyjątkowe zaproszenie

2 Sam. 9,1-13 (1) Pewnego razu Dawid rzucił pytanie: Czy jest jeszcze ktoś, kto pozostał z domu Saula, abym mógł okazać mu łaskę ze względu na Jonatana? (2) W domu Saula natomiast był pewien sługa. Miał on na imię Syba. Wezwano go do Dawida, który go zapytał: Czy ty jesteś Syba? Tak, to ja, twój […]

Czytaj dalej

Zaszokowani czy wdzięczni?

Mat. 20,1-16 (1) Królestwo Niebios przypomina bowiem pewnego gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem wynająć robotników do swojej winnicy. (2) Uzgodnił z nimi stawkę — denar za dzień — i posłał do pracy. (3) Następnie wyszedł o dziewiątej i zobaczył innych, stojących bezczynnie na rynku. (4) Idźcie i wy do winnicy — powiedział — a ja […]

Czytaj dalej

Boży niezasłużony dar

Efez 2:1-10 (1) Wy bowiem byliście martwi z powodu waszych upadków i grzechów. (2) Żyliście w nie uwikłani, jak inni w obecnym wieku tego świata. Służyliście władcy sfer powietrznych, który rządzi duchem działającym w nieposłusznych ludziach. (3) Do takich ludzi zresztą my wszyscy niegdyś należeliśmy. Targały nami żądze ciała, jego pragnienia i pomysły — byliśmy […]

Czytaj dalej