Świadome naśladowanie

Łuk. 14,25-35

(25) Gdy szły za Nim wielkie tłumy, obrócił się i skierował do nich te słowa: (26) Jeśli ktoś przychodzi do Mnie, a nie ceni Mnie bardziej niż swego ojca i matkę, żonę i dzieci, braci i siostry, a także bardziej niż swoją duszę, nie może być moim uczniem. (27) Kto idzie za Mną, a nie dźwiga swojego krzyża, nie może być moim uczniem. (28) Bo kto z was, zabierając się do budowy wieży, nie siada najpierw i nie oblicza kosztów, czy wystarczy mu na jej wykończenie? (29) Nikt nie pragnie, by się okazało, że po założeniu fundamentów zabrakło pieniędzy na dalsze prace. Nikt też nie chce być wyśmiany przez ludzi, mówiących: (30) Ten człowiek zaczął budować, lecz nie był w stanie dokończyć. (31) Albo który król, zanim zmierzy się z innym królem, nie naradza się najpierw, czy na czele dziesięciu tysięcy zdoła się oprzeć dwudziestu tysiącom najeźdźców? (32) Jeśli zaś stwierdzi, że nie, to gdy przeciwnik jest jeszcze daleko, wysyła posłów i zapytuje o warunki pokoju. (33) Tak więc nikt z was, kto nie zostawia wszystkiego, co do niego należy, nie może być moim uczniem. (34) Dobrą rzeczą jest sól, lecz jeśli i sól zwietrzeje, czym przywraca się jej smak? (35) Nie nadaje się ani do ziemi, ani do nawozu; wyrzuca się ją na śmieci. Kto ma uszy, aby słuchać, niech rozważy moje słowa.

Nauczanie z dnia 29 października 2023