Świadome naśladowanie

Łuk. 14,25-35 (25) Gdy szły za Nim wielkie tłumy, obrócił się i skierował do nich te słowa: (26) Jeśli ktoś przychodzi do Mnie, a nie ceni Mnie bardziej niż swego ojca i matkę, żonę i dzieci, braci i siostry, a także bardziej niż swoją duszę, nie może być moim uczniem. (27) Kto idzie za Mną, […]

Czytaj dalej

A ile to będzie kosztować?

Łuk. 9,23-27 (23) Następnie zwrócił się do wszystkich: Jeśli ktoś chce iść za Mną, niech się wyrzeknie samego siebie, bierze swój krzyż na siebie codziennie i naśladuje Mnie. (24) Każdy bowiem, kto chciałby ocalić swoją duszę, utraci ją, każdy zaś, kto utraci swoją duszę dla Mnie — ocali ją. (25) Bo cóż za korzyść odniósł […]

Czytaj dalej

Nie rozmiń się z życiem

Łuk. 4,16-30 (16) Tak też przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu, zgodnie ze swoim zwyczajem, wszedł do synagogi i zgłosił się do czytania. (17) Podano Mu zwój z proroctwem Izajasza, On zaś rozwinął zwój i odnalazł miejsce, gdzie było napisane: (18) Duch Pana spoczywa na mnie, Ten, który namaścił mnie, abym ubogim […]

Czytaj dalej