Niemożliwe staje się możliwym

Mar. 5,1-20 (1) Tak dotarli na drugi brzeg jeziora, do okręgu Gerazeńczyków. (2) Gdy tylko Jezus wysiadł z łodzi, z położonego niedaleko cmentarza wybiegł Mu naprzeciw człowiek opanowany przez ducha nieczystego. (3) Człowiek ten mieszkał w grobowcach i nawet łańcuchem nie dawało się go już związać. (4) Niejednokrotnie bowiem rozrywał łańcuchy i okowy, w które […]

Czytaj dalej