Autentyczna miłość

1 Kor. 13,1-8 (1) Choćbym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, pozostałbym miedzią, co dźwięczy, lub hałaśliwym cymbałem. (2) Choćbym posiadł dar prorokowania i pojął wszystkie tajemnice, myślą ogarnął całą wiedzę i dysponował pełnią wiary, tak że przenosiłbym góry, a miłości bym nie miał — byłbym niczym. (3) I choćbym część […]

Czytaj dalej

Największa potrzeba

Łuk. 11,1-13 (1) Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego: Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył swoich uczniów. (2) A On rzekł do nich: Kiedy się modlicie, mówcie: Ojcze, niech się święci Twoje imię; niech przyjdzie Twoje królestwo! (3) Naszego chleba powszedniego […]

Czytaj dalej

Słuchać i słyszeć

Łuk. 5,27-32 (27) Potem wyszedł i wypatrzył celnika imieniem Lewi. Urzędował on właśnie przy stole celnym. Jezus zwrócił się do niego: Chodź za Mną. (28) I wtedy Lewi wstał, zostawił wszystko i odtąd chodził z Jezusem. (29) Wyprawił on też dla Jezusa wielkie przyjęcie w swym domu. Przy stole rozgościło się bardzo wielu celników oraz […]

Czytaj dalej

Bóg zawsze

Izaj. 7,1-14 (1) Za panowania Achaza, syna Jotama, syna Uzjasza, króla judzkiego, wyruszył Resin, król Aramu, wraz z Pekachem, synem Remaliasza, królem Izraela, na wojnę przeciw Jerozolimie; nie mógł jej jednak zdobyć. (2) Domowi Dawida doniesiono, że Aram sprzymierzył się z Efraimem. Na tę wieść zadrżał on sam oraz cały jego lud, jak drżą drzewa […]

Czytaj dalej

Patrzeć inaczej

Hab. 1,1-17 (1) Wyrok, którego wykonanie zobaczył prorok Habakuk. (2) PANIE, jak długo ma to trwać? Wzywam pomocy, a Ty nie wysłuchujesz! Wołam do Ciebie: Gwałt! A Ty nie śpieszysz z wybawieniem. (3) Dlaczego pokazujesz mi nieprawość i każesz patrzeć na krzywdę? Dlaczego widzę ucisk i gwałt, toczące się spory i kłótnie? (4) Dlatego milknie […]

Czytaj dalej

Dotyk łaski

Mar. 1:40-45 (40) I oto przyszedł do Niego trędowaty, upadł na kolana i prosił: Gdybyś zechciał, mógłbyś mnie oczyścić. (41) Jezus, pełen współczucia, wyciągnął rękę, dotknął go i powiedział: Chcę, bądź oczyszczony! (42) W tej chwili zszedł z niego trąd i stał się czysty. (43) I zaraz odesłał go z takim surowym zakazem: (44) Pamiętaj, […]

Czytaj dalej

Niezwykły Bóg

Mat. 26,69-75 (69) W tym czasie Piotr siedział na zewnątrz, na dziedzińcu. Podeszła tam do niego jakaś służąca: Ty też byłeś z tym Galilejczykiem Jezusem — zauważyła. (70) On jednak wyparł się wobec wszystkich: Nie wiem, o czym mówisz. (71) A gdy poszedł w stronę bramy, zobaczyła go inna i powiedziała do tych, którzy tam […]

Czytaj dalej

Wyjątkowe zaproszenie

2 Sam. 9,1-13 (1) Pewnego razu Dawid rzucił pytanie: Czy jest jeszcze ktoś, kto pozostał z domu Saula, abym mógł okazać mu łaskę ze względu na Jonatana? (2) W domu Saula natomiast był pewien sługa. Miał on na imię Syba. Wezwano go do Dawida, który go zapytał: Czy ty jesteś Syba? Tak, to ja, twój […]

Czytaj dalej

Zaszokowani czy wdzięczni?

Mat. 20,1-16 (1) Królestwo Niebios przypomina bowiem pewnego gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem wynająć robotników do swojej winnicy. (2) Uzgodnił z nimi stawkę — denar za dzień — i posłał do pracy. (3) Następnie wyszedł o dziewiątej i zobaczył innych, stojących bezczynnie na rynku. (4) Idźcie i wy do winnicy — powiedział — a ja […]

Czytaj dalej