Siłowanie się z Bogiem

Rdz. 32,24-30 (24) Tak więc Jakub pozostał sam. Mocował się z nim wówczas ktoś aż do wzejścia zorzy. (25) A gdy zdał sobie sprawę, że go nie pokona, uderzył go w staw biodrowy i, mocując się z nim, zwichnął staw biodrowy Jakuba. (26) Wreszcie powiedział: Puść mnie, bo już wzeszła zorza. Jakub odparł: Nie puszczę […]

Czytaj dalej

Słowo dla ciebie i dla mnie

2 Tym. 4,1-8 (1) Zobowiązuję cię zatem wobec Boga oraz Chrystusa Jezusa, który będzie sądził żywych i umarłych, w obliczu Jego przyjścia i na Jego Królestwo: (2) Głoś Słowo! Bądź gotowy w porę i nie w porę, aby poprawić, upomnieć, zachęcić — z całą cierpliwością, umiejętnie. (3) Gdyż przyjdzie czas, że przestaną tolerować zdrową naukę, […]

Czytaj dalej

Najważniejszy cel w życiu

2 Tym. 2,14-26 (14) O tym z naciskiem przypominaj w obliczu Boga: Niech nikt nie wszczyna sporów o słowa. Nic w tym pożytecznego. Niesie to tylko zgubę słuchaczom. (15) Postaraj się stanąć przed Bogiem jako człowiek wypróbowany. Bądź pracownikiem, za którego nie trzeba się wstydzić, prawidłowo wyjaśniającym Słowo prawdy. (16) A pospolitej, pustej mowy unikaj. […]

Czytaj dalej

Dar rozpalony na nowo

2 Tym. 1,1-18 (1) Paweł, z woli Boga apostoł Chrystusa Jezusa — posłany zgodnie z obietnicą życia, które jest w Chrystusie Jezusie — (2) do Tymoteusza, ukochanego syna: Niech łaska, miłosierdzie i pokój, których źródłem jest Bóg Ojciec oraz nasz Pan, Jezus Chrystus, będą Twoim udziałem. (3) Dziękuję za ciebie Bogu, któremu służę z czystym […]

Czytaj dalej

Łatka na całe życie

Jan 20,24-29 (24) W czasie tego spotkania z Jezusem nie było wśród nich Tomasza, jednego z Dwunastu, zwanego Dydymos. (25) Uczniowie przekazali mu zatem: Widzieliśmy Pana. On zaś odpowiedział: Jeśli na Jego rękach nie zobaczę śladów gwoździ i ich nie dotknę, i jeśli w Jego bok nie włożę mojej ręki — nie uwierzę! (26) Po […]

Czytaj dalej

Jan 9,1-34 (1) Na swojej drodze zobaczył Jezus człowieka niewidomego od urodzenia. (2) Wtedy Jego uczniowie zapytali Go: Mistrzu, kto zgrzeszył, on czy jego rodzice, że się urodził niewidomy? (3) Jezus odpowiedział: Ani on nie zgrzeszył, ani jego rodzice. Stało się tak po to, aby Bóg mógł na nim objawić wielkość swoich dzieł. (4) Dopóki […]

Czytaj dalej

Jedno pytanie

Jan 5,1-23 (1) Potem obchodzono żydowskie święto i Jezus udał się do Jerozolimy. (2) A w Jerozolimie, przy Bramie Owczej, jest sadzawka zwana po hebrajsku Betezda. Otacza ją pięć portyków. (3) W ich cieniu leżało mnóstwo chorych, niewidomych, ułomnych i sparaliżowanych, którzy czekali na poruszenie wody. (4) Czasem bowiem anioł Pana zstępował do sadzawki i […]

Czytaj dalej

W pogoni za szczęściem

Jan 4,4-30 (4) W drodze do Galilei Jezus musiał przejść przez Samarię. (5) Po drodze mijał samarytańskie miasteczko o nazwie Sychar, położone obok pola, które Jakub przekazał swemu synowi Józefowi. (6) Znajdowała się tam studnia Jakuba. Jezus więc, zmęczony podróżą, usiadł przy tej studni. Było samo południe. (7) I wtedy z Samarii przyszła pewna kobieta. […]

Czytaj dalej

Wszystko nowe

Jan 3,1-21 (1) Był wśród faryzeuszów człowiek o imieniu Nikodem, radny żydowski. (2) Przyszedł on do Jezusa w nocy i powiedział: Mistrzu! Wiemy, że przychodzisz od Boga jako nauczyciel; nikt bowiem nie mógłby czynić takich znaków jak Ty, gdyby nie było z nim Boga. (3) Jezus odpowiedział: Ręczę i zapewniam, kto się nie narodzi na […]

Czytaj dalej

Jan 2,1-11 (1) Trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej. Była na nim matka Jezusa. (2) Jezus wraz z uczniami też został zaproszony. (3) W pewnej chwili zabrakło wina. Wtedy matka Jezusa powiedziała do Niego: Nie mają wina. (4) Jezus odpowiedział: Rozumiem twoje zatroskanie, ale co Mnie do tego, kobieto? Jeszcze nie nadeszła moja […]

Czytaj dalej