Tylko dwie drogi

Przyp. 3,21-23 (21) Nie trać, mój synu, rozsądku i rozwagi, niech ci nie znikną z pola widzenia, (22) one zapewnią życie twojej duszy, a na twojej szyi posłużą za ozdobę. (23) Wtedy będziesz bezpieczny na swej drodze i ochronisz swe nogi od potknięcia. Przyp. 4,11-15 (11) Poprowadzę cię drogą mądrości i powiodę cię szlakiem prawości. […]

Czytaj dalej

Łuk. 19,11-27 (11) Gdy oni tego słuchali, dodał jeszcze przypowieść, gdyż był blisko Jerozolimy, a oni myśleli, że zaraz objawi się Królestwo Boże. (12) Powiedział zatem tak: Pewien szlachetnie urodzony człowiek udał się do dalekiego kraju, aby przyjąć władzę królewską i wrócić. (13) Wezwał więc dziesięciu swoich sług, dał im w dziesięciu częściach pieniądze na […]

Czytaj dalej

Łuk. 18,1-8 (1) Opowiedział im też przypowieść o tym, że trzeba się zawsze modlić i nie ulegać zniechęceniu. (2) Powiedział tak: Mieszkał w jednym mieście pewien sędzia. Nie bał się on Boga i nie liczył z człowiekiem. (3) Mieszkała tam też pewna wdowa. Ta nachodziła go i prosiła: Obroń mnie przed moim przeciwnikiem. (4) I […]

Czytaj dalej

Uporczywie, ale świadomie

Łuk. 11,5-8 (5) Powiedział też do nich: Kto z was wyobraża sobie przyjaciela, do którego idzie o północy i mówi: Przyjacielu, użycz mi trzech bochenków chleba, (6) bo mój przyjaciel wstąpił do mnie po drodze, a nie mam czym go ugościć — (7) a tamten ze środka odpowiada: Daj mi spokój, drzwi zamknięte, dzieci śpią […]

Czytaj dalej

Jak żyć? Część 2

1 Kor. 12,4-26 (4) Dary łaski są różne, ale Duch — ten sam. (5) Różne są dziedziny służby, ale Pan — ten sam. (6) Różne też są formy działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich. (7) W każdym zaś, dla wspólnej korzyści, w jakiś sposób przejawia się Duch. (8) Jeden za Jego […]

Czytaj dalej

Co lepsze?

Przyp. 22,1 (1) Cenniejsze jest dobre imię niż wielkie bogactwo, lepsza przychylność niż srebro i złoto. Nauczanie z dnia 6 sierpnia 2023

Czytaj dalej

Dz. 2,1-11 (1) A gdy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, byli wszyscy razem zgromadzeni w jednym miejscu. (2) Nagle od strony nieba dał się słyszeć szum. Był jak uderzenie potężnego wiatru. Wypełnił cały dom, w którym się zebrali. (3) Wówczas zobaczyli jakby języki ognia. Rozdzieliły się one i spoczęły na każdym z nich. (4) Wszyscy zostali napełnieni […]

Czytaj dalej

Każdego dnia

Mat. 17,1-9 (1) Po sześciu dniach Jezus wziął ze sobą Piotra, Jakuba oraz jego brata Jana i udał się z nimi na wysoką górę, gdzie mogli być sami. (2) Tam w ich obecności doznał przemiany. Jego twarz zajaśniała jak słońce, a szaty zalśniły bielą. (3) I ukazali im się Mojżesz oraz Eliasz, którzy z Nim […]

Czytaj dalej

Pierwsza miłość

Obj. 2,1-7 (1) Do anioła kościoła w Efezie napisz: Oto, co mówi Ten, który w swojej prawej ręce trzyma siedem gwiazd i przechadza się pośród siedmiu złotych świeczników: (2) Wiem o twoich czynach, o trudzie i wytrwałości. Wiem też o tym, że nie możesz znieść złych oraz że poddałeś próbie ludzi, którzy się podają za […]

Czytaj dalej

Autentyczna miłość

1 Kor. 13,1-8 (1) Choćbym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, pozostałbym miedzią, co dźwięczy, lub hałaśliwym cymbałem. (2) Choćbym posiadł dar prorokowania i pojął wszystkie tajemnice, myślą ogarnął całą wiedzę i dysponował pełnią wiary, tak że przenosiłbym góry, a miłości bym nie miał — byłbym niczym. (3) I choćbym część […]

Czytaj dalej