Kiedy twój świat się wali…

Ps. 77 (1) Dla prowadzącego chór. Dla Jedutuna. Asafowy. Psalm. (2) Skieruję do Boga mój głos i zawołam! Skieruję do Boga mój głos i On skłoni ku mnie swoje ucho. (3) Szukałem Pana w dniu mojej niedoli, Nocą wyciągałem ręce bez znużenia, Nic mej duszy nie mogło ukoić: (4) Co wspomnę o Bogu, to jęczę, […]

Czytaj dalej

Bliżej się nie da

Efez. 1,18-20 (18) Pragnąłbym, abyście — mając oświecone oczy swoich serc — zobaczyli, jaka nadzieja wiąże się z waszym powołaniem, jakie bogactwo chwały z Jego dziedzictwem pośród świętych (19) i jak nadzwyczajna jest wielkość Jego mocy względem nas, wierzących zgodnie z działaniem Jego potężnej siły. (20) Dowiódł On jej w Chrystusie, gdy Go przywrócił do […]

Czytaj dalej

Determinacja

Łuk. 9,51-56 (51) Gdy zbliżały się dni odejścia Jezusa do nieba, postanowił udać się do Jerozolimy. (52) W związku z tym wysłał przed sobą posłańców, którzy wyruszyli i przyszli do pewnej samarytańskiej wioski, gdzie mieli przygotować Mu miejsce. (53) Lecz mieszkańcy nie chcieli Go przyjąć, dlatego że zmierzał do Jerozolimy. (54) Jakub i Jan, w […]

Czytaj dalej

Czekanie

Rdz. 39 (1) Józef tymczasem przybył z karawaną do Egiptu. Tam kupił go od Ismaelitów Potyfar, Egipcjanin, dworzanin faraona, dowódca jego straży przybocznej. (2) A PAN był z Józefem i czynił go człowiekiem sukcesu, a służył on w domu swego pana, Egipcjanina. (3) Potyfar widział jasno, że PAN jest z Józefem i zapewnia powodzenie wszystkiemu, […]

Czytaj dalej

Żyjąc w międzyczasie

Łuk. 19,11-27 (11) Gdy oni tego słuchali, dodał jeszcze przypowieść, gdyż był blisko Jerozolimy, a oni myśleli, że zaraz objawi się Królestwo Boże. (12) Powiedział zatem tak: Pewien szlachetnie urodzony człowiek udał się do dalekiego kraju, aby przyjąć władzę królewską i wrócić. (13) Wezwał więc dziesięciu swoich sług, dał im w dziesięciu częściach pieniądze na […]

Czytaj dalej

Najważniejsze w życiu

Łuk. 12,13-21 (13) Wtedy ktoś z tłumu zwrócił się do Niego: Nauczycielu, powiedz mojemu bratu, aby podzielił się ze mną dziedzictwem. (14) Lecz On mu odpowiedział: Człowieku, kto Mnie ustanowił sędzią lub rozjemcą między wami? (15) Ostrzegł ich też: Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, gdyż obfitość dóbr nie zapewnia życia; w życiu nie chodzi […]

Czytaj dalej

Słuchanie które ma znaczenie

Łuk. 8,4-18 (4) Gdy gromadził się wielki tłum, ludzie bowiem z jednego miasta po drugim przychodzili do Niego, opowiedział taką przypowieść: (5) Pewien siewca wyszedł obsiać pole. W czasie siania niektóre ziarna padły na skraj drogi. Tam zostały podeptane i wyjedzone przez ptactwo polne. (6) Inne padły na skałę, lecz ledwie wykiełkowały, uschły, gdyż nie […]

Czytaj dalej

Zdziwiony Jezus

Łuk. 7,1-10 (1) Po zakończeniu swojego przemówienia do ludu Jezus udał się do Kafarnaum. (2) Tymczasem sługa pewnego setnika, bardzo przez niego ceniony, chorował i bliski był śmierci. (3) Gdy setnik usłyszał o Jezusie, posłał do Niego starszych żydowskich, prosząc Go, aby przyszedł i uratował jego sługę. (4) Ci zjawili się u Jezusa i usilnie […]

Czytaj dalej

Nieznośna łaska

Łuk. 5,27-32 (27) Potem wyszedł i wypatrzył celnika imieniem Lewi. Urzędował on właśnie przy stole celnym. Jezus zwrócił się do niego: Chodź za Mną. (28) I wtedy Lewi wstał, zostawił wszystko i odtąd chodził z Jezusem. (29) Wyprawił on też dla Jezusa wielkie przyjęcie w swym domu. Przy stole rozgościło się bardzo wielu celników oraz […]

Czytaj dalej

Znajomość może zaślepić

Łuk. 4,16-20 (16) Tak też przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu, zgodnie ze swoim zwyczajem, wszedł do synagogi i zgłosił się do czytania. (17) Podano Mu zwój z proroctwem Izajasza, On zaś rozwinął zwój i odnalazł miejsce, gdzie było napisane: (18) Duch Pana spoczywa na mnie, Ten, który namaścił mnie, abym ubogim […]

Czytaj dalej