Jak czytasz?

Łuk. 10,25-27 (25) I oto powstał pewien znawca Prawa. Chcąc wystawić Jezusa na próbę, zapytał: Nauczycielu, co mam czynić, aby odziedziczyć życie wieczne? (26) W odpowiedzi usłyszał: A co jest napisane w Prawie? Jak czytasz? (27) Znawca zacytował: Masz kochać Pana, swego Boga, całym swoim sercem, z całej swojej duszy, każdą swoją myślą i ze […]

Czytaj dalej