Dobry Bóg

Mat. 19,16-22 (16) I oto podszedł do Niego jeden i zapytał: Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby posiąść życie wieczne? (17) A On mu odpowiedział: Dlaczego Mnie pytasz o to, co dobre? Jeden jest dobry. Jeśli zaś chcesz wejść w życie, zachowuj przykazania. (18) Zapytał: Które? Jezus na to: Te: Nie będziesz zabijał, nie będziesz […]

Czytaj dalej