Od miłości do życia

2 Kor. 5,14-21 (14) Gdyż miłość Chrystusa przenika nas, którzy stwierdziliśmy, że Jeden umarł za wszystkich, a przez to — wszyscy umarli. (15) Umarł zaś za wszystkich, aby ci, którzy żyją, żyli już nie dla siebie, ale dla Tego, który za nich umarł i zmartwychwstał. (16) Stąd nie jest już dla nas ważne, kto kim […]

Czytaj dalej