Mała wielka sprawa

Mat. 25,14-30 (14) Będzie wtedy podobnie jak z człowiekiem, który wybierał się w podróż. Przywołał swoich służących i przekazał im mienie. (15) Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, a trzeciemu jeden — każdemu według jego możliwości. Potem wyjechał. (16) Sługa, który wziął pięć talentów, zaraz poszedł, zaczął nimi obracać i zyskał dalsze pięć. (17) Podobnie […]

Czytaj dalej

Kto może być zbawiony?

Jan 4,7-14 (7) Wtem przyszła niewiasta samarytańska, aby nabrać wody. Jezus rzekł do niej: Daj mi pić! (8) Uczniowie jego bowiem poszli do miasta, by nakupić żywności. (9) Wtedy niewiasta samarytańska rzekła do niego: Jakże Ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, o wodę? (Żydzi bowiem nie obcują z Samarytanami). (10) Odpowiadając jej Jezus, rzekł do […]

Czytaj dalej

Bóg Żywy

Mat. 20,1-16 (1) Królestwo Niebios przypomina bowiem pewnego gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem wynająć robotników do swojej winnicy. (2) Uzgodnił z nimi stawkę — denar za dzień — i posłał do pracy. (3) Następnie wyszedł o dziewiątej i zobaczył innych, stojących bezczynnie na rynku. (4) Idźcie i wy do winnicy — powiedział — a ja […]

Czytaj dalej