Wiara, która daje życie

Hab. 3,1-19 (1) Modlitwa proroka Habakuka, na melodię sprzyjającą zadumie. (2) PANIE, usłyszałem Twą wieść! Przeraziło mnie, o PANIE, Twoje dzieło! Wzbudź je z biegiem lat, z biegiem czasu spraw jego poznanie, a we wzburzeniu pamiętaj o miłosierdziu! (3) Bóg nadchodzi z Temanu, Święty przybywa z góry Paran. Sela. Jego majestat okryje niebiosa, a psalm […]

Czytaj dalej

Dawać życie

Mat. 7,1-6 (1) Przestańcie osądzać, abyście nie zostali osądzeni. (2) Bo normy, według których sądzicie, odniosą i do was, a miarą, którą stosujecie, odmierzą również wam. (3) Dlaczego widzisz drzazgę w oku swojego brata, a belki we własnym nie dostrzegasz? (4) Albo jak możesz powiedzieć swemu bratu: Pozwól, że wyjmę drzazgę z twego oka, gdy […]

Czytaj dalej