Chrzest wiary

Rz. 6,3-5 (3) Czy nie wiecie, że my wszyscy, ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć? (4) A zatem za sprawą chrztu zostaliśmy pogrzebani wraz z Nim w śmierć, abyśmy wzorem Chrystusa, który został wzbudzony z martwych przez chwałę Ojca, my również prowadzili nowe życie. (5) Bo jeśli jesteśmy złączeni z Nim w […]

Czytaj dalej

Bojaźń Boża

Przyp. 23,17-18 (17) Niech twoje serce nie zazdrości grzesznikom, lecz niech stale trwa w bojaźni PANA, (18) bo wtedy masz przed sobą przyszłość i twoja nadzieja nie zawiedzie. Kazanie z dnia 13 marca 2022

Czytaj dalej

Nie informacja ale relacja

Przyp. 8,10-16 (10) Ceńcie moje pouczenia ponad srebro, a wskazania — ponad szczere złoto! (11) Mądrość bowiem jest lepsza niż perły, nie dorówna jej żadna z rozkoszy! (12) Ja, mądrość, mieszkam z przezornością, dociekam motywów działania. (13) Bojaźń PANA to nienawiść do zła! Nienawidzę pychy, wyniosłości, złych dróg życia i przewrotnych warg. (14) U mnie […]

Czytaj dalej

Małe, wielkie decyzje

Przyp. 4,11-27 (11) Poprowadzę cię drogą mądrości i powiodę cię szlakiem prawości. (12) W czasie drogi twój krok będzie pewny, nie potkniesz się nawet, gdy pobiegniesz. (13) Uchwyć się karności, nie ustawaj; ceń ją sobie, bo ona jest twym życiem. (14) Na ścieżkę bezbożnych nie wchodź i nie podążaj drogą złych ludzi! (15) Unikaj jej […]

Czytaj dalej

Serce, które się rozkoszuje

Przyp. 3,1-7 (1) Nie zapominaj, synu, mej nauki i niech twe serce przestrzega mych przykazań, (2) bo one przedłużą ci dni i lata życia i na pewno pogłębią twój pokój. (3) Niech cię nie opuszcza łaska ani prawda, zawiąż je sobie na szyi, wypisz na tablicy swego serca, (4) a znajdziesz życzliwość i uznanie w […]

Czytaj dalej

Bóg z nami – Emmanuel

Mat. 1,18-35 (18) Narodziny Jezusa Chrystusa zostały poprzedzone następującymi wydarzeniami. Jego matka Maria wyszła za Józefa, lecz zanim wspólnie zamieszkali, okazało się, że jest ona w ciąży za sprawą Ducha Świętego. (19) Jednak Józef, jej mąż, jako człowiek prawy, nie chciał jej zniesławić, dlatego zamierzał rozwieść się z nią bez rozgłosu. (20) Gdy rozważał taką […]

Czytaj dalej

Wiara, która daje życie

Hab. 3,1-19 (1) Modlitwa proroka Habakuka, na melodię sprzyjającą zadumie. (2) PANIE, usłyszałem Twą wieść! Przeraziło mnie, o PANIE, Twoje dzieło! Wzbudź je z biegiem lat, z biegiem czasu spraw jego poznanie, a we wzburzeniu pamiętaj o miłosierdziu! (3) Bóg nadchodzi z Temanu, Święty przybywa z góry Paran. Sela. Jego majestat okryje niebiosa, a psalm […]

Czytaj dalej

Dawać życie

Mat. 7,1-6 (1) Przestańcie osądzać, abyście nie zostali osądzeni. (2) Bo normy, według których sądzicie, odniosą i do was, a miarą, którą stosujecie, odmierzą również wam. (3) Dlaczego widzisz drzazgę w oku swojego brata, a belki we własnym nie dostrzegasz? (4) Albo jak możesz powiedzieć swemu bratu: Pozwól, że wyjmę drzazgę z twego oka, gdy […]

Czytaj dalej