Efez. 1,3-12 (3) Niech będzie błogosławiony Bóg, Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nas w Chrystusie obdarzył szczęściem uczestniczenia we wszelkim duchowym dobrodziejstwie nieba. (4) On wybrał nas w Nim przed założeniem świata, abyśmy wobec Niego byli święci, nienaganni i żyli w miłości. (5) Przeznaczył nas, abyśmy przez Jezusa Chrystusa stali się Jego dziećmi zgodnie […]

Czytaj dalej

Religia vs relacja

Jan 3,1-7 (1) Był wśród faryzeuszów człowiek o imieniu Nikodem, radny żydowski. (2) Przyszedł on do Jezusa w nocy i powiedział: Mistrzu! Wiemy, że przychodzisz od Boga jako nauczyciel; nikt bowiem nie mógłby czynić takich znaków jak Ty, gdyby nie było z nim Boga. (3) Jezus odpowiedział: Ręczę i zapewniam, kto się nie narodzi na […]

Czytaj dalej

Prawdziwa satysfakcja

Jan 1,1-5 (1) Na początku było Słowo; Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. (2) Ono było na początku u Boga. (3) Wszystko dzięki Niemu się stało i bez Niego nie stało się nic, co istnieje. (4) W Nim było życie, a życie było światłem ludzi. (5) Światło zaś świeci w ciemności i ciemność […]

Czytaj dalej

Chrzest wiary

Rz. 6,3-5 (3) Czy nie wiecie, że my wszyscy, ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć? (4) A zatem za sprawą chrztu zostaliśmy pogrzebani wraz z Nim w śmierć, abyśmy wzorem Chrystusa, który został wzbudzony z martwych przez chwałę Ojca, my również prowadzili nowe życie. (5) Bo jeśli jesteśmy złączeni z Nim w […]

Czytaj dalej

Bojaźń Boża

Przyp. 23,17-18 (17) Niech twoje serce nie zazdrości grzesznikom, lecz niech stale trwa w bojaźni PANA, (18) bo wtedy masz przed sobą przyszłość i twoja nadzieja nie zawiedzie. Kazanie z dnia 13 marca 2022

Czytaj dalej

Nie informacja ale relacja

Przyp. 8,10-16 (10) Ceńcie moje pouczenia ponad srebro, a wskazania — ponad szczere złoto! (11) Mądrość bowiem jest lepsza niż perły, nie dorówna jej żadna z rozkoszy! (12) Ja, mądrość, mieszkam z przezornością, dociekam motywów działania. (13) Bojaźń PANA to nienawiść do zła! Nienawidzę pychy, wyniosłości, złych dróg życia i przewrotnych warg. (14) U mnie […]

Czytaj dalej

Małe, wielkie decyzje

Przyp. 4,11-27 (11) Poprowadzę cię drogą mądrości i powiodę cię szlakiem prawości. (12) W czasie drogi twój krok będzie pewny, nie potkniesz się nawet, gdy pobiegniesz. (13) Uchwyć się karności, nie ustawaj; ceń ją sobie, bo ona jest twym życiem. (14) Na ścieżkę bezbożnych nie wchodź i nie podążaj drogą złych ludzi! (15) Unikaj jej […]

Czytaj dalej

Serce, które się rozkoszuje

Przyp. 3,1-7 (1) Nie zapominaj, synu, mej nauki i niech twe serce przestrzega mych przykazań, (2) bo one przedłużą ci dni i lata życia i na pewno pogłębią twój pokój. (3) Niech cię nie opuszcza łaska ani prawda, zawiąż je sobie na szyi, wypisz na tablicy swego serca, (4) a znajdziesz życzliwość i uznanie w […]

Czytaj dalej

Bóg z nami – Emmanuel

Mat. 1,18-35 (18) Narodziny Jezusa Chrystusa zostały poprzedzone następującymi wydarzeniami. Jego matka Maria wyszła za Józefa, lecz zanim wspólnie zamieszkali, okazało się, że jest ona w ciąży za sprawą Ducha Świętego. (19) Jednak Józef, jej mąż, jako człowiek prawy, nie chciał jej zniesławić, dlatego zamierzał rozwieść się z nią bez rozgłosu. (20) Gdy rozważał taką […]

Czytaj dalej