5 cech prawdziwej miłości

Pnp. 8,6-7 (6) Połóż mnie jak pieczęć na swoim sercu, jak pieczęć na swoim ramieniu. Miłość bowiem jest mocna jak śmierć, namiętność nieugięta niczym świat umarłych. Jej żar to żar ognia, to płomień PANA. (7) Wielkie wody nie ugaszą miłości ani strumienie jej nie zaleją. Jeśli ktoś chciałby oddać za miłość wszystko, co posiada, czy […]

Czytaj dalej

Poskarżymy się Panu Bogu

I Król. 19,1-18 (1) Gdy Achab opowiedział Izebel o dokonaniach Eliasza, a także o tym, jak wybił on mieczem wszystkich proroków Baala, (2) Izebel wysłała do Eliasza posłańca z wiadomością: Niech bogowie postąpią choćby najsurowiej, jeśli jutro o tej porze nie zrobię z twoim życiem tego samego, co stało się z życiem każdego z nich. […]

Czytaj dalej

Radość w Panu

Flp. 4,1-23 (1) Dlatego, bracia, moi ukochani, moja tęsknoto, radości i korono, tak właśnie trwajcie w Panu, ukochani. (2) Zachęcam Ewodię i zachęcam Syntyche, aby były jednomyślne w Panu. (3) Tak, proszę i ciebie, wierny towarzyszu, pomagaj im. One dla dobrej nowiny zmagały się wraz ze mną, Klemensem i innymi moimi współpracownikami, których imiona są […]

Czytaj dalej

Myśleć jak Jezus

Flp. 1,27-30 (27) Tylko postępujcie jak ludzie wolni, w sposób godny dobrej nowiny o Chrystusie, tak abym niezależnie od tego, czy przyjdę i was zobaczę, czy jako nieobecny tylko o was usłyszę, wiedział, że stoicie w jednym duchu, jednomyślnie — ramię w ramię — walczycie w wierze podanej w dobrej nowinie (28) i w niczym […]

Czytaj dalej

Rodzicielskie serce Boga

Oz. 11,1-11 (1) Gdy Izrael był chłopcem, pokochałem go — i wezwałem mego syna z Egiptu. (2) Ale im bardziej ich wzywałem, tym bardziej ode Mnie odchodzili. Składali ofiary baalom i spalali kadzidła bożyszczom. (3) A przecież to Ja uczyłem Efraima chodzić, brałem go na swe ramiona. A jego ludzie? Nawet nie byli świadomi, że […]

Czytaj dalej

Atmosfera zbawienia

Łuk. 1,67-79 (67) A Zachariasza, jego ojca, napełnił Duch Święty i tak prorokował: (68) Błogosławiony niech będzie Pan, Bóg Izraela, bo nawiedził swój lud i przygotował mu okup. (69) Wzbudził nam Róg Wybawienia z rodu swego sługi Dawida, (70) tak jak zapowiedział przed wiekami przez usta swoich świętych proroków, (71) wybawienie od naszych wrogów i […]

Czytaj dalej

Jest jeszcze plan „A”

Rdz. 24 (1) Abraham był już stary. Posunął się w latach. PAN zaś błogosławił mu we wszystkim. (2) Pewnego dnia Abraham przywołał swojego sługę, najstarszego ze służby, zarządcę wszystkich swoich dóbr, i powiedział: Połóż, proszę, swoją rękę pod moje biodro. (3) Chciałbym cię zaprzysiąc na PANA, Boga niebios i ziemi, że nie weźmiesz dla mojego […]

Czytaj dalej

Sodoma mogła być ocalona

Rdz. 18,16-33 (16) Mężczyźni wstali i wyruszyli w kierunku Sodomy. Abraham poszedł z nimi. Chciał ich odprowadzić. (17) W pewnej chwili PAN powiedział: Czy mam zataić przed Abrahamem mój zamiar? (18) Przecież od niego na pewno pochodzić będzie wielki i potężny naród. W nim będą błogosławione wszystkie narody ziemi. (19) Przygotowałem go po to, aby […]

Czytaj dalej

Jutro może nie nadejść nigdy

Rdz. 17 (1) A gdy Abram miał dziewięćdziesiąt dziewięć lat, ukazał się Pan Abramowi i rzekł do niego: Jam jest Bóg Wszechmogący, trwaj w społeczności ze mną i bądź doskonały! (2) Ustanowię bowiem przymierze między mną a tobą i dam ci bardzo liczne potomstwo. (3) Wtedy Abram padł na oblicze swoje, a Bóg tak do […]

Czytaj dalej

Masz jeszcze szansę

Łuk. 13,6-9 (6) Następnie opowiedział im taką przypowieść: Pewien człowiek miał w swej winnicy zasadzony figowiec. Jednego razu przyszedł i szukał na nim owocu, ale nic nie znalazł. (7) Wtedy zwrócił się do winogrodnika: Popatrz, od trzech lat przychodzę, szukam na tym figowcu owocu i nic nie znajduję. Wytnij to drzewo, po co ma ziemię […]

Czytaj dalej