Ukryte działania

2 Tym. 1,1-6 (1) Paweł, z woli Boga apostoł Chrystusa Jezusa — posłany zgodnie z obietnicą życia, które jest w Chrystusie Jezusie — (2) do Tymoteusza, ukochanego syna: Niech łaska, miłosierdzie i pokój, których źródłem jest Bóg Ojciec oraz nasz Pan, Jezus Chrystus, będą Twoim udziałem. (3) Dziękuję za ciebie Bogu, któremu służę z czystym […]

Czytaj dalej

Łuk. 16,1-8 (1) Następnie zwrócił się do uczniów: Pewien bogaty człowiek miał zarządcę, którego złośliwie oskarżono przed nim, że trwoni jego majątek. (2) Wezwał go zatem i powiedział: Dlaczego takie rzeczy słyszę o tobie? Przedstaw mi sprawozdanie z twojej działalności, bo nie możesz już dłużej kierować gospodarstwem. (3) Wtedy zarządca pomyślał sobie: Co mam zrobić, […]

Czytaj dalej

Cudu nie rozumiesz. Cud przyjmujesz

Łuk. 1,26-38 (26) Natomiast w szóstym miesiącu Bóg posłał anioła Gabriela do galilejskiego miasta Nazaret, (27) do pewnej dziewczyny przyrzeczonej niejakiemu Józefowi, potomkowi rodu Dawida. Miała ona na imię Maria, była dziewicą. (28) Po przybyciu anioł powiedział: Witaj, obdarzona łaską, Pan z tobą! Szczęśliwa jesteś między kobietami. (29) Lecz ona przelękła się tych słów i […]

Czytaj dalej

5 cech prawdziwej miłości

Pnp. 8,6-7 (6) Połóż mnie jak pieczęć na swoim sercu, jak pieczęć na swoim ramieniu. Miłość bowiem jest mocna jak śmierć, namiętność nieugięta niczym świat umarłych. Jej żar to żar ognia, to płomień PANA. (7) Wielkie wody nie ugaszą miłości ani strumienie jej nie zaleją. Jeśli ktoś chciałby oddać za miłość wszystko, co posiada, czy […]

Czytaj dalej

Poskarżymy się Panu Bogu

I Król. 19,1-18 (1) Gdy Achab opowiedział Izebel o dokonaniach Eliasza, a także o tym, jak wybił on mieczem wszystkich proroków Baala, (2) Izebel wysłała do Eliasza posłańca z wiadomością: Niech bogowie postąpią choćby najsurowiej, jeśli jutro o tej porze nie zrobię z twoim życiem tego samego, co stało się z życiem każdego z nich. […]

Czytaj dalej

Radość w Panu

Flp. 4,1-23 (1) Dlatego, bracia, moi ukochani, moja tęsknoto, radości i korono, tak właśnie trwajcie w Panu, ukochani. (2) Zachęcam Ewodię i zachęcam Syntyche, aby były jednomyślne w Panu. (3) Tak, proszę i ciebie, wierny towarzyszu, pomagaj im. One dla dobrej nowiny zmagały się wraz ze mną, Klemensem i innymi moimi współpracownikami, których imiona są […]

Czytaj dalej

Myśleć jak Jezus

Flp. 1,27-30 (27) Tylko postępujcie jak ludzie wolni, w sposób godny dobrej nowiny o Chrystusie, tak abym niezależnie od tego, czy przyjdę i was zobaczę, czy jako nieobecny tylko o was usłyszę, wiedział, że stoicie w jednym duchu, jednomyślnie — ramię w ramię — walczycie w wierze podanej w dobrej nowinie (28) i w niczym […]

Czytaj dalej

Rodzicielskie serce Boga

Oz. 11,1-11 (1) Gdy Izrael był chłopcem, pokochałem go — i wezwałem mego syna z Egiptu. (2) Ale im bardziej ich wzywałem, tym bardziej ode Mnie odchodzili. Składali ofiary baalom i spalali kadzidła bożyszczom. (3) A przecież to Ja uczyłem Efraima chodzić, brałem go na swe ramiona. A jego ludzie? Nawet nie byli świadomi, że […]

Czytaj dalej

Atmosfera zbawienia

Łuk. 1,67-79 (67) A Zachariasza, jego ojca, napełnił Duch Święty i tak prorokował: (68) Błogosławiony niech będzie Pan, Bóg Izraela, bo nawiedził swój lud i przygotował mu okup. (69) Wzbudził nam Róg Wybawienia z rodu swego sługi Dawida, (70) tak jak zapowiedział przed wiekami przez usta swoich świętych proroków, (71) wybawienie od naszych wrogów i […]

Czytaj dalej

Jest jeszcze plan „A”

Rdz. 24 (1) Abraham był już stary. Posunął się w latach. PAN zaś błogosławił mu we wszystkim. (2) Pewnego dnia Abraham przywołał swojego sługę, najstarszego ze służby, zarządcę wszystkich swoich dóbr, i powiedział: Połóż, proszę, swoją rękę pod moje biodro. (3) Chciałbym cię zaprzysiąc na PANA, Boga niebios i ziemi, że nie weźmiesz dla mojego […]

Czytaj dalej