A ile to będzie kosztować?

Łuk. 9,23-27 (23) Następnie zwrócił się do wszystkich: Jeśli ktoś chce iść za Mną, niech się wyrzeknie samego siebie, bierze swój krzyż na siebie codziennie i naśladuje Mnie. (24) Każdy bowiem, kto chciałby ocalić swoją duszę, utraci ją, każdy zaś, kto utraci swoją duszę dla Mnie — ocali ją. (25) Bo cóż za korzyść odniósł […]

Czytaj dalej

Ja sam, Tato!

1 Sam. 8,1-9 (1) Gdy Samuel się zestarzał, sędziami Izraela ustanowił swoich synów. (2) Starszy z nich miał na imię Joel, a młodszy Abiasz. Byli oni sędziami w Beer-Szebie. (3) Lecz nie postępowali tak, jak ich ojciec. Nie stronili od niegodziwego zysku, przyjmowali łapówki i naginali prawo. (4) Wszyscy starsi Izraela zebrali się zatem i […]

Czytaj dalej

Jakich ludzi szuka Bóg?

Łuk. 5,1-11 (1) Pewnego razu, gdy tłum na Niego napierał, by słuchać Słowa Bożego, a On stał nad jeziorem Genezaret, (2) zobaczył na brzegu dwie łodzie. Rybacy właśnie z nich wyszli i płukali sieci. (3) Wówczas Jezus wszedł do łodzi, która była własnością Szymona, i poprosił go, aby odbił nieco od brzegu. Następnie usiadł w […]

Czytaj dalej

Jak okazać się zwycięzcą?

Przyp. 16,32 (32) Lepszy jest cierpliwy niż bohater, a ten, kto panuje nad sobą, znaczy więcej niż zdobywca miasta. Przyp. 25,28 (28) Człowiek, który nie potrafi zapanować nad sobą, jest jak zdobyte miasto zostawione bez murów. Kazn. 7,9 (9) Nie unoś się gniewem pochopnie, bo gniew mieszka w piersi głupich. Kazanie z dnia 1 stycznia […]

Czytaj dalej

Maraton sprawiedliwości

Rzym. 3,19-26 (19) Wiemy zaś, że cokolwiek Prawo mówi, mówi do tych, którzy podlegają Prawu, aby wszystkim zamknąć usta i cały świat pociągnąć do odpowiedzialności przed Bogiem. (20) Stąd, dzięki czynom nakazanym przez Prawo nikt nie dostąpi przed Nim usprawiedliwienia. Prawo zapewnia po prostu właściwe poznanie grzechu. (21) Teraz natomiast, niezależnie od Prawa, objawiła się […]

Czytaj dalej

I jak tu się cieszyć?

Flp 4,2-9 (2) Zachęcam Ewodię i zachęcam Syntyche, aby były jednomyślne w Panu. (3) Tak, proszę i ciebie, wierny towarzyszu, pomagaj im. One dla dobrej nowiny zmagały się wraz ze mną, Klemensem i innymi moimi współpracownikami, których imiona są w Zwoju życia. (4) Radujcie się w Panu zawsze! Powtarzam: Radujcie się! (5) Bądźcie znani wszystkim […]

Czytaj dalej

Kwestia życia i śmierci

Przyp. 7 (21) Tak uwiodła go licznymi namowami, przekonała gładkością swych warg — (22) i jak cielę na rzeź poszedł za nią, dał się złapać, głupiec, na jej sznur! (23) W końcu strzała ugodzi go w wątrobę — jest jak ptak, który śpieszy prosto w sidła, nieświadom, że przybliża swoją śmierć. (24) Teraz więc posłuchajcie […]

Czytaj dalej

Każdemu inna droga

Jan 21,1-22 (1) Potem Jezus znów ukazał się uczniom nad Jeziorem Tyberiadzkim. Stało się to tak: (2) Byli razem: Szymon Piotr, Tomasz zwany Dydymos, Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza i dwaj inni spośród Jego uczniów. (3) Szymon Piotr powiedział: Idę łowić ryby. A oni mu na to: My też idziemy z tobą. Wyszli więc, […]

Czytaj dalej

A Ty za kogo się uważasz?

Jan 7 (1) Potem Jezus obchodził Galileę. Nie chciał chodzić po Judei, gdyż Żydzi usiłowali Go zabić. (2) Tymczasem zbliżało się żydowskie Święto Namiotów. (3) Jego bracia powiedzieli więc do Niego: Odejdź stąd i idź do Judei, aby także Twoi uczniowie zobaczyli dzieła, których dokonujesz. (4) Nikt przecież nie czyni nic po kryjomu, jeśli mu […]

Czytaj dalej

Zobaczyć niewidzialne

Est. 5 (1) Trzeciego dnia Estera włożyła na siebie szaty królowej i stanęła na dziedzińcu wewnętrznym, naprzeciw pałacu króla. Król siedział właśnie na swym królewskim tronie w pałacu królewskim, naprzeciw wejścia do pałacu. (2) Gdy tylko zobaczył królową Esterę stojącą na dziedzińcu, okazał jej łaskę i wyciągnął ku niej złote berło, które trzymał w ręce. […]

Czytaj dalej