Boża motywująca łaska

Tyt. 2,11-14 (11) Objawiła się bowiem łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi. (12) Poucza nas ona, abyśmy wyrzekli się bezbożności oraz świeckich żądz i żyli w obecnym wieku rozsądnie, sprawiedliwie i pobożnie. (13) Wzywa nas również do czekania na spełnienie się cudownej nadziei i objawienie się chwały naszego wielkiego Boga i Zbawcy, Jezusa Chrystusa. (14) […]

Czytaj dalej