Żyć przyszłością

Flp 3,17-21 (17) Bracia, bądźcie moimi naśladowcami — wszyscy, razem wzięci. Bierzcie przykład z osób postępujących według wzoru, który widzicie w nas. (18) Zachowanie wielu przywodzi bowiem na myśl wrogów krzyża Chrystusa. Często wam o nich wspominałem. Teraz też mówię ze łzami. (19) Ich końcem — zguba, ich bogiem — brzuch, a ich chwałą własne […]

Czytaj dalej

Radość w służbie

Flp 2,1-30 (1) Jeśli więc w Chrystusie jest jakaś zachęta, jakaś pociecha miłości, jakaś wspólnota Ducha, jakaś serdeczność i miłosierdzie, (2) pomnóżcie moją radość i bądźcie jednomyślni, związani tą samą miłością, skupieni na wspólnym celu, złączeni jednym zdaniem. (3) Myślcie nie o tym, jak się wybić kosztem innych lub zaspokoić własną próżność, ale raczej w […]

Czytaj dalej

Między młotem a kowadłem

Flp. 1,21-30 (21) Bo dla mnie życie to Chrystus, a śmierć — to zysk. (22) Jeśli już żyć w ciele, to dla owocnej pracy. Co bym wolał? — Nie wiem. (23) Pociąga mnie jedno i drugie. Chciałbym stąd odejść i być z Chrystusem, bo to o wiele lepsze. (24) Jednak pozostać w ciele — to […]

Czytaj dalej

Sposób na życie

Flp. 1,12-20 (12) A chcę, bracia, abyście wiedzieli, że to, co mnie spotkało, posłużyło raczej ku rozkrzewieniu ewangelii, (13) Tak, że więzy moje za sprawę Chrystusową stały się znane w całym zamku i wszystkim innym, (14) A większość braci w Panu nabrała otuchy z powodu więzów moich i zaczęła z większą śmiałością, bez bojaźni, głosić […]

Czytaj dalej

Źródła prawdziwej radości

Flp. 1,1-11 (1) Paweł i Tymoteusz, słudzy Chrystusa Jezusa, do wszystkich świętych w Chrystusie Jezusie, którzy są w Filippi wraz z biskupami i z diakonami: (2) Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i od Pana Jezusa Chrystusa. (3) Dziękuję Bogu mojemu za każdym razem, ilekroć was wspominam, (4) Zawsze w każdej modlitwie mojej […]

Czytaj dalej

Łuk. 4,14-30 (14) Potem Jezus zawrócił w mocy Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozniosła się szeroko po okolicy. (15) On zaś, chwalony przez wszystkich, nauczał w miejscowych synagogach. (16) Tak też przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu, zgodnie ze swoim zwyczajem, wszedł do synagogi i zgłosił się do czytania. (17) […]

Czytaj dalej

Muzeum czy wulkan?

Dz. 2,42-47 (42) Trwali oni w nauce apostołów, we wspólnocie, razem łamali chleb i nie ustawali w modlitwie. (43) Każda osoba była przejęta lękiem przed Panem, ponieważ za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. (44) A wszyscy wierzący trzymali się razem i mieli wszystko wspólne. (45) Sprzedawali przy tym posiadłości oraz mienie i […]

Czytaj dalej

Trwanie

Jan 15,1-11 (1) Ja jestem prawdziwą winoroślą, a mój Ojciec jest winogrodnikiem. (2) Usuwa każdy pęd we Mnie nie przynoszący owocu i oczyszcza każdy, który owoc przynosi, aby owocował obficiej. (3) Wy już jesteście czyści dzięki Słowu, które wam przekazałem. (4) Przede wszystkim trwajcie we Mnie — a Ja w was. Podobnie jak pęd nie […]

Czytaj dalej

Pokora w czystej postaci

Jan 13,1-17 (1) Przed świętem Paschy Jezus był już świadom, że nadeszła godzina Jego przejścia z tego świata do Ojca. Chciał więc pokazać tym, którzy należeli do Niego i których pokochał w tym świecie, że ich kocha bez reszty. (2) Trwała wieczerza. Diabeł zasiał już w sercu Judasza, syna Szymona Iskariota, myśl o wydaniu Go. […]

Czytaj dalej

Ostatni znak

Jan 11 (1) Był pewien chory, Łazarz z Betanii, miasteczka Marii i jej siostry Marty. (2) Chodzi o tę Marię, która później namaściła Pana pachnącym olejkiem i wytarła Jego stopy swoimi włosami. To właśnie jej brat Łazarz chorował. (3) Siostry posłały więc do Jezusa taką wiadomość: Panie, ten, z którym się przyjaźnisz, choruje. (4) Gdy […]

Czytaj dalej