Cztery postanowienia

Flp 3,13-14 (13) Bracia, nie uważam się za kogoś, kto już uchwycił. Czynię jedno: Zapominam o tym, co za mną, i uparcie sięgam po to, co przede mną; (14) zdążam do celu, do nagrody, która łączy się z pochodzącym z góry Bożym powołaniem w Chrystusie Jezusie. Kol 3,13 (13) Jako tacy okazujcie jedni drugim wyrozumiałość, […]

Czytaj dalej

Łaska obdarowywania

2 Kor. 9 (1) O posłudze na rzecz świętych właściwie nie trzeba wam pisać. (2) Znam waszą gotowość, którą szczycę się przed Macedończykami, mówiąc, że Achaja jest już od roku gotowa — i wasza gorliwość wielu pobudziła do czynu. (3) Posyłam natomiast braci, aby ta nasza chluba nie okazała się w tej sprawie próżna, lecz […]

Czytaj dalej

Szczodrość spontaniczna

2 Kor. 9,7-8 (7) Każdy więc niech się dzieli tak, jak postanowił w sercu, nie z żalem albo z przymusu, gdyż Bóg kocha radosnego dawcę. (8) Bóg też jest w stanie udzielić wam obficie wszelkiej łaski, abyście zawsze we wszystkim mieli dostatek i coraz częściej brali udział w każdym dobrym dziele, Kazanie z dnia 8 […]

Czytaj dalej

Zmiana boli

Jer. 18,1-6 1) Oto Słowo, które PAN skierował do Jeremiasza: (2) Wstań i idź do domu garncarza. Tam dam ci usłyszeć moje słowa! (3) Udałem się więc do domu garncarza. Pracował on właśnie na swym kole. (4) Ilekroć naczynie, które formował z gliny, nie udawało się, przerabiał je na inne naczynie, takie jakie w danym […]

Czytaj dalej

Nasz wybór

Flp. 3 (1) W końcu, moi bracia, radujcie się w Panu! Powtarzanie tego samego mnie nie nuży, was zaś — zabezpiecza. (2) Uważajcie na ludzi pozbawionych skrupułów, uważajcie na złych pracowników, uważajcie na fanatyków obrzezania. (3) To my bowiem należymy do obrzezanych, my, którzy czcimy Boga w duchu, szczycimy się Chrystusem Jezusem i nie liczymy […]

Czytaj dalej

Źródło prawdziwej radości

Flp. 1,1-11 (1) Paweł i Tymoteusz, słudzy Chrystusa Jezusa, do wszystkich świętych w Chrystusie Jezusie zamieszkałych w Filippi, wraz z przełożonymi i opiekunami: (2) Niech łaska i pokój, których źródłem jest Bóg, nasz Ojciec, oraz Pan, Jezus Chrystus, będą waszym udziałem. (3) Dziękuję mojemu Bogu za każdym razem, kiedy was wspominam, (4) zawsze, gdy się […]

Czytaj dalej

Widzisz coś?

Jan 20,1-8 (1) Pierwszego dnia tygodnia, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, do grobowca przyszła Maria Magdalena. Zobaczyła, że kamień zamykający jego wejście jest odsunięty. (2) Pobiegła więc do Szymona Piotra oraz do drugiego ucznia, do tego, którego Jezus kochał, i mówi do nich: Wzięli Pana z grobowca i nie wiemy, gdzie Go położyli. (3) […]

Czytaj dalej

Obj. 7 (1) Potem zobaczyłem czterech aniołów. Stali oni na czterech krańcach ziemi i powstrzymywali cztery jej wiatry, tak by nie wiał wiatr ani na ziemię, ani na morze, ani na żadne drzewo. (2) Zobaczyłem też kolejnego anioła. Wznosił się od wschodu i miał przy sobie pieczęć żywego Boga. Zawołał on donośnym głosem w stronę […]

Czytaj dalej

Czynienie innych uczniami

Mat. 28,18-20 (18) A Jezus podszedł do nich i powiedział: „Otrzymałem pełną władzę w niebie i na ziemi. (19) Idźcie więc i pozyskujcie uczniów we wszystkich narodach! Udzielajcie im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego! (20) Nauczajcie ich, aby zachowywali wszystko, co wam nakazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie […]

Czytaj dalej

Twarz opatrzności

Rzym. 8,25-39 (25) Ale jeśli spodziewamy się tego, czego jeszcze nie widać, to oczekujemy tego z całą wytrwałością. (26) Podobnie Duch wspiera nas w naszej słabości. Kiedy nie wiemy, o co się modlić, jak należy, sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. (27) Ten zaś, który bada serca, rozumie zamiary Ducha, gdyż wstawia […]

Czytaj dalej