Łuk. 19,11-26 (11) Gdy oni tego słuchali, dodał jeszcze przypowieść, gdyż był blisko Jerozolimy, a oni myśleli, że zaraz objawi się Królestwo Boże. (12) Powiedział zatem tak: Pewien szlachetnie urodzony człowiek udał się do dalekiego kraju, aby przyjąć władzę królewską i wrócić. (13) Wezwał więc dziesięciu swoich sług, dał im w dziesięciu częściach pieniądze na […]

Czytaj dalej

Szczodrość spontaniczna

2 Kor. 9,7-8 (7) Każdy więc niech się dzieli tak, jak postanowił w sercu, nie z żalem albo z przymusu, gdyż Bóg kocha radosnego dawcę. (8) Bóg też jest w stanie udzielić wam obficie wszelkiej łaski, abyście zawsze we wszystkim mieli dostatek i coraz częściej brali udział w każdym dobrym dziele, Nauczanie z dnia 15 […]

Czytaj dalej

Demaskowanie legalizmu

Jan 5,1-18 (1) Potem obchodzono żydowskie święto i Jezus udał się do Jerozolimy. (2) A w Jerozolimie, przy Bramie Owczej, jest sadzawka zwana po hebrajsku Betezda. Otacza ją pięć portyków. (3) W ich cieniu leżało mnóstwo chorych, niewidomych, ułomnych i sparaliżowanych, którzy czekali na poruszenie wody. (4) Czasem bowiem anioł Pana zstępował do sadzawki i […]

Czytaj dalej

Zbawcza wiara

Jan 4,43-54 (43) Po upływie dwóch dni Jezus odszedł z Sychar do Galilei. (44) Sam bowiem przyznawał, że we własnej ojczyźnie prorok nie ma poważania. (45) Gdy więc przyszedł do Galilei, spotkał się z dobrym przyjęciem, ponieważ Galilejczycy widzieli wszystko, co podczas święta uczynił w Jerozolimie, dlatego że oni również uczestniczyli w obchodach. (46) Znowu […]

Czytaj dalej

Żyć przyszłością

Flp 3,17-21 (17) Bracia, bądźcie moimi naśladowcami — wszyscy, razem wzięci. Bierzcie przykład z osób postępujących według wzoru, który widzicie w nas. (18) Zachowanie wielu przywodzi bowiem na myśl wrogów krzyża Chrystusa. Często wam o nich wspominałem. Teraz też mówię ze łzami. (19) Ich końcem — zguba, ich bogiem — brzuch, a ich chwałą własne […]

Czytaj dalej

Radość w służbie

Flp 2,1-30 (1) Jeśli więc w Chrystusie jest jakaś zachęta, jakaś pociecha miłości, jakaś wspólnota Ducha, jakaś serdeczność i miłosierdzie, (2) pomnóżcie moją radość i bądźcie jednomyślni, związani tą samą miłością, skupieni na wspólnym celu, złączeni jednym zdaniem. (3) Myślcie nie o tym, jak się wybić kosztem innych lub zaspokoić własną próżność, ale raczej w […]

Czytaj dalej

Między młotem a kowadłem

Flp. 1,21-30 (21) Bo dla mnie życie to Chrystus, a śmierć — to zysk. (22) Jeśli już żyć w ciele, to dla owocnej pracy. Co bym wolał? — Nie wiem. (23) Pociąga mnie jedno i drugie. Chciałbym stąd odejść i być z Chrystusem, bo to o wiele lepsze. (24) Jednak pozostać w ciele — to […]

Czytaj dalej

Sposób na życie

Flp. 1,12-20 (12) A chcę, bracia, abyście wiedzieli, że to, co mnie spotkało, posłużyło raczej ku rozkrzewieniu ewangelii, (13) Tak, że więzy moje za sprawę Chrystusową stały się znane w całym zamku i wszystkim innym, (14) A większość braci w Panu nabrała otuchy z powodu więzów moich i zaczęła z większą śmiałością, bez bojaźni, głosić […]

Czytaj dalej

Źródła prawdziwej radości

Flp. 1,1-11 (1) Paweł i Tymoteusz, słudzy Chrystusa Jezusa, do wszystkich świętych w Chrystusie Jezusie, którzy są w Filippi wraz z biskupami i z diakonami: (2) Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i od Pana Jezusa Chrystusa. (3) Dziękuję Bogu mojemu za każdym razem, ilekroć was wspominam, (4) Zawsze w każdej modlitwie mojej […]

Czytaj dalej

Łuk. 4,14-30 (14) Potem Jezus zawrócił w mocy Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozniosła się szeroko po okolicy. (15) On zaś, chwalony przez wszystkich, nauczał w miejscowych synagogach. (16) Tak też przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu, zgodnie ze swoim zwyczajem, wszedł do synagogi i zgłosił się do czytania. (17) […]

Czytaj dalej