Każda decyzja ma swoje konsekwencje

Gal. 4 (1) Powiem jeszcze, że dopóki dziedzic jest małym dzieckiem, to choć jest panem wszystkiego, nie różni się od niewolnika. (2) Na czas ustalony przez ojca pozostaje on pod kontrolą opiekunów i przełożonych. (3) Podobnie my, jako niedojrzali, byliśmy pod kontrolą zasad rządzących światem. (4) Kiedy jednak wypełnił się czas, Bóg posłał swojego Syna, […]

Czytaj dalej

Osuwanie się w odchłań legalizmu

Gal. 3 (1) O, nierozumni Galacjanie! Kto was otumanił, was, przed których oczami nakreślony został obraz ukrzyżowanego Jezusa Chrystusa? (2) Powiedzcie mi jedno: Dzięki czemu otrzymaliście Ducha? Dzięki uczynkom nakazanym przez Prawo, czy dzięki słuchaniu z wiarą? (3) Czy aż tak nierozumni jesteście? Rozpoczęliście w Duchu, a teraz chcecie skończyć w ciele? (4) Czy na […]

Czytaj dalej

Rozpraw się z obłudą

Gal. 2 (1) Potem, po czternastu latach, znów wybrałem się do Jerozolimy. Tym razem wraz z Barnabą. Zabrałem ze sobą również Tytusa. (2) Udałem się tam natomiast w związku z objawieniem. Na osobności, przy osobach bardziej wpływowych, przedstawiłem dobrą nowinę, którą głoszę wśród pogan. Nie chciałem, aby się okazało, że biegnę, lub biegłem, na próżno. […]

Czytaj dalej

Prostota Ewangelii

Gal. 1 (1) Paweł, apostoł — posłany nie przez ludzi i nie z powodu człowieka, ale za sprawą Jezusa Chrystusa i Boga Ojca, który Go wzbudził z martwych — (2) oraz wszyscy bracia, którzy są ze mną, do kościołów w Galacji: (3) Niech wam towarzyszą łaska i pokój, pochodzące od Boga, naszego Ojca, oraz Pana, […]

Czytaj dalej

Cztery postanowienia

Flp 3,13-14 (13) Bracia, nie uważam się za kogoś, kto już uchwycił. Czynię jedno: Zapominam o tym, co za mną, i uparcie sięgam po to, co przede mną; (14) zdążam do celu, do nagrody, która łączy się z pochodzącym z góry Bożym powołaniem w Chrystusie Jezusie. Kol 3,13 (13) Jako tacy okazujcie jedni drugim wyrozumiałość, […]

Czytaj dalej

Łaska obdarowywania

2 Kor. 9 (1) O posłudze na rzecz świętych właściwie nie trzeba wam pisać. (2) Znam waszą gotowość, którą szczycę się przed Macedończykami, mówiąc, że Achaja jest już od roku gotowa — i wasza gorliwość wielu pobudziła do czynu. (3) Posyłam natomiast braci, aby ta nasza chluba nie okazała się w tej sprawie próżna, lecz […]

Czytaj dalej

Szczodrość spontaniczna

2 Kor. 9,7-8 (7) Każdy więc niech się dzieli tak, jak postanowił w sercu, nie z żalem albo z przymusu, gdyż Bóg kocha radosnego dawcę. (8) Bóg też jest w stanie udzielić wam obficie wszelkiej łaski, abyście zawsze we wszystkim mieli dostatek i coraz częściej brali udział w każdym dobrym dziele, Kazanie z dnia 8 […]

Czytaj dalej

Zmiana boli

Jer. 18,1-6 1) Oto Słowo, które PAN skierował do Jeremiasza: (2) Wstań i idź do domu garncarza. Tam dam ci usłyszeć moje słowa! (3) Udałem się więc do domu garncarza. Pracował on właśnie na swym kole. (4) Ilekroć naczynie, które formował z gliny, nie udawało się, przerabiał je na inne naczynie, takie jakie w danym […]

Czytaj dalej

Nasz wybór

Flp. 3 (1) W końcu, moi bracia, radujcie się w Panu! Powtarzanie tego samego mnie nie nuży, was zaś — zabezpiecza. (2) Uważajcie na ludzi pozbawionych skrupułów, uważajcie na złych pracowników, uważajcie na fanatyków obrzezania. (3) To my bowiem należymy do obrzezanych, my, którzy czcimy Boga w duchu, szczycimy się Chrystusem Jezusem i nie liczymy […]

Czytaj dalej

Źródło prawdziwej radości

Flp. 1,1-11 (1) Paweł i Tymoteusz, słudzy Chrystusa Jezusa, do wszystkich świętych w Chrystusie Jezusie zamieszkałych w Filippi, wraz z przełożonymi i opiekunami: (2) Niech łaska i pokój, których źródłem jest Bóg, nasz Ojciec, oraz Pan, Jezus Chrystus, będą waszym udziałem. (3) Dziękuję mojemu Bogu za każdym razem, kiedy was wspominam, (4) zawsze, gdy się […]

Czytaj dalej