Koniec czekania

Mar. 1,14-20 (14) Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: (15) Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. (16) Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. (17) Jezus rzekł do nich: […]

Czytaj dalej

Tylko o jedno proszę

Flp. 1,12-30 (12) Chcę, bracia, abyście wiedzieli, że to, co mnie spotkało, pomogło dobrej nowinie dotrzeć jeszcze dalej. (13) O moim uwięzieniu dla sprawy Chrystusa dowiedział się cały dwór oraz wszyscy inni. (14) Przez to coraz więcej braci w Panu, przekonanych dzięki moim kajdanom, nabiera śmiałości do głoszenia Słowa. (15) Co prawda niektórzy głoszą Chrystusa […]

Czytaj dalej

Prawdziwe Uwielbienie

Jan 4,23-24 (23) Lecz nadchodzi godzina, a właściwie nadeszła, gdy prawdziwi czciciele będą czcili Ojca w duchu i w prawdzie. Takich właśnie czcicieli Ojciec sobie szuka. (24) Bóg jest Duchem, dlatego ci, którzy Go czczą, powinni to czynić w duchu i w prawdzie. Rzym. 12,1-2 (1) Zachęcam was zatem, bracia, ze względu na miłosierdzie Boże, […]

Czytaj dalej

II Tym. 2,1-4 (1) Ty zatem, mój synu, wzmacniaj się w łasce, której źródłem jest Chrystus Jezus. (2) To, co usłyszałeś ode mnie wobec wielu świadków, przekaż ludziom godnym zaufania, którzy będą zdolni nauczać również innych. (3) Krocz wraz ze mną przez niedole jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa. (4) Nikt, kto służy w wojsku, nie […]

Czytaj dalej