W Dolinie Rozstrzygnięcia

Joela 4,1-21 (1) Bo właśnie w tych dniach i w tym czasie, gdy odmienię los Judy i Jerozolimy, (2) zgromadzę wszystkie narody i sprowadzę je do Doliny Jehoszafata. Tam będę się z nimi sądził z powodu mego ludu i mego dziedzictwa, Izraela, które rozproszyli między narodami, a moją ziemię podzielili. (3) Również o mój lud […]

Czytaj dalej

Joela 2 (1) Zadmijcie w róg na Syjonie! Zatrąbcie na alarm na mej świętej górze! Drżyjcie, mieszkańcy ziemi! Nadchodzi dzień PANA! Tak! Jest już bliski! (2) To dzień ciemności i mroku, obłoków i gęstych chmur. Nadciąga lud! Wielki i potężny. Zalewa góry niczym zorza światłem! Podobnego nie było wcześniej i po nim nie będzie większego […]

Czytaj dalej

Jedni drugich

Flp. 2,3 (3) Myślcie nie o tym, jak się wybić kosztem innych lub zaspokoić własną próżność, ale raczej w pokorze uważajcie jedni drugich za ważniejszych od siebie. Kazanie z dnia 8 sierpnia 2021

Czytaj dalej

Efez. 4,1-16 (1) Zachęcam was zatem ja, więzień w Panu, abyście żyli w sposób godny powołania, którego staliście się uczestnikami. (2) Postępujcie z wszelką pokorą i łagodnością. Cierpliwie znoście jedni drugich w miłości. (3) Dokładajcie starań, by zachować jedność Ducha w spójni pokoju — (4) jedno ciało i jeden Duch, jak też zostaliście wezwani w […]

Czytaj dalej

Mądrość

Przyp. 2 (1) Jeśli posłuchasz, mój synu, moich słów i zachowasz przy sobie przykazania, (2) nadstawiając swoje ucho na mądrość, nakłaniając swe serce do badania; (3) jeśli zechcesz zawezwać rozum i ku rozsądkowi skierujesz swój głos; (4) jeśli będziesz ich szukał jak srebra i poszukiwał jak skarbów ukrytych, (5) wtedy pojmiesz sens bojaźni PANA i […]

Czytaj dalej

Imiona Jezusa

Mat 1,18-25 (18) Narodziny Jezusa Chrystusa zostały poprzedzone następującymi wydarzeniami. Jego matka Maria wyszła za Józefa, lecz zanim wspólnie zamieszkali, okazało się, że jest ona w ciąży za sprawą Ducha Świętego. (19) Jednak Józef, jej mąż, jako człowiek prawy, nie chciał jej zniesławić, dlatego zamierzał rozwieść się z nią bez rozgłosu. (20) Gdy rozważał taką […]

Czytaj dalej

Ps. 2 (1) Dlaczego zbuntowały się narody, A ludy radzą daremnie? (2) Powstają ziemscy królowie I wspólnie spiskują książęta Przeciwko PANU i Jego Pomazańcowi: (3) Zerwijmy ich więzy! Zrzućmy z siebie ich pęta! (4) Pan widzi z nieba ich śmieszność, Patrzy na nich z politowaniem! (5) W końcu przemówi do nich w swoim gniewie, A […]

Czytaj dalej

Efez. 4,1-16 (1) Zachęcam was zatem ja, więzień w Panu, abyście żyli w sposób godny powołania, którego staliście się uczestnikami. (2) Postępujcie z wszelką pokorą i łagodnością. Cierpliwie znoście jedni drugich w miłości. (3) Dokładajcie starań, by zachować jedność Ducha w spójni pokoju — (4) jedno ciało i jeden Duch, jak też zostaliście wezwani w […]

Czytaj dalej

Postawa wobec podstaw

Dz. 14,21-23 (21) Gdy ogłosili dobrą nowinę również temu miastu i pozyskali znaczną liczbę uczniów, wrócili do Listry, Ikonium i Antiochii. (22) Tam umacniali dusze uczniów; zachęcali ich, aby trwali w wierze, i mówili, że trzeba doświadczyć wielu trudności, aby wejść do Królestwa Bożego. (23) A gdy z ich udziałem wybrali im po kościołach starszych, […]

Czytaj dalej