A Ty za kogo się uważasz?

Jan 7 (1) Potem Jezus obchodził Galileę. Nie chciał chodzić po Judei, gdyż Żydzi usiłowali Go zabić. (2) Tymczasem zbliżało się żydowskie Święto Namiotów. (3) Jego bracia powiedzieli więc do Niego: Odejdź stąd i idź do Judei, aby także Twoi uczniowie zobaczyli dzieła, których dokonujesz. (4) Nikt przecież nie czyni nic po kryjomu, jeśli mu […]

Czytaj dalej

Zdecydowałem iść za Jezusem

Jan 6,60-69 (60) Po wysłuchaniu tych słów wielu spośród Jego uczniów stwierdziło: Twarda to nauka, kto ją zdoła stosować? (61) Jezus natomiast, wewnętrznie świadomy, że Jego uczniowie szemrają z tego powodu, powiedział do nich: To was zniechęca? (62) Co więc będzie, gdy zobaczycie Syna Człowieczego wstępującego tam, gdzie był wcześniej? (63) To Duch ożywia, ciało […]

Czytaj dalej

Jedno pytanie

Jan 5,1-23 (1) Potem obchodzono żydowskie święto i Jezus udał się do Jerozolimy. (2) A w Jerozolimie, przy Bramie Owczej, jest sadzawka zwana po hebrajsku Betezda. Otacza ją pięć portyków. (3) W ich cieniu leżało mnóstwo chorych, niewidomych, ułomnych i sparaliżowanych, którzy czekali na poruszenie wody. (4) Czasem bowiem anioł Pana zstępował do sadzawki i […]

Czytaj dalej

W pogoni za szczęściem

Jan 4,4-30 (4) W drodze do Galilei Jezus musiał przejść przez Samarię. (5) Po drodze mijał samarytańskie miasteczko o nazwie Sychar, położone obok pola, które Jakub przekazał swemu synowi Józefowi. (6) Znajdowała się tam studnia Jakuba. Jezus więc, zmęczony podróżą, usiadł przy tej studni. Było samo południe. (7) I wtedy z Samarii przyszła pewna kobieta. […]

Czytaj dalej

Wszystko nowe

Jan 3,1-21 (1) Był wśród faryzeuszów człowiek o imieniu Nikodem, radny żydowski. (2) Przyszedł on do Jezusa w nocy i powiedział: Mistrzu! Wiemy, że przychodzisz od Boga jako nauczyciel; nikt bowiem nie mógłby czynić takich znaków jak Ty, gdyby nie było z nim Boga. (3) Jezus odpowiedział: Ręczę i zapewniam, kto się nie narodzi na […]

Czytaj dalej

Jan 2,1-11 (1) Trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej. Była na nim matka Jezusa. (2) Jezus wraz z uczniami też został zaproszony. (3) W pewnej chwili zabrakło wina. Wtedy matka Jezusa powiedziała do Niego: Nie mają wina. (4) Jezus odpowiedział: Rozumiem twoje zatroskanie, ale co Mnie do tego, kobieto? Jeszcze nie nadeszła moja […]

Czytaj dalej

Poznaj niepojętego Boga

Jan 1,1-18 (1) Na początku było Słowo; Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. (2) Ono było na początku u Boga. (3) Wszystko dzięki Niemu się stało i z tego, co istnieje, nic nie stało się bez Niego. (4) W Nim było życie, a życie było światłem ludzi. (5) Światło zaś świeci w ciemności […]

Czytaj dalej