Lekarstwo na zmartwienie

Fil. 4,6-7 (6) Przestańcie martwić się o cokolwiek. Raczej w każdej sprawie, gdy się modlicie i prosicie, z wdzięcznością przedstawiajcie swoje potrzeby Bogu. (7) A pokój Boży, którego nie ogarnie żaden umysł, będzie w Chrystusie Jezusie strzegł waszych serc oraz myśli. Refleksja biblijna z okazji Nabożeństwa Wdzięczności 2023

Czytaj dalej

Przyjaciel czy wróg?

Efez. 5,8-20 (8) Kiedyś wprawdzie byliście ciemnością, teraz jednak — światłem w Panu. Poczynajcie więc sobie jako dzieci światła; (9) a owoc światła wyraża się we wszelkiej dobroci, w sprawiedliwości i prawdzie. (10) Jako tacy skupiajcie się na tym, co jest miłe Panu. (11) Nie bądźcie uczestnikami bezowocnych czynów ciemności. Obnażajcie raczej ich bezwartościowość. (12) […]

Czytaj dalej

Nie rozmiń się z życiem

Łuk. 4,16-30 (16) Tak też przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu, zgodnie ze swoim zwyczajem, wszedł do synagogi i zgłosił się do czytania. (17) Podano Mu zwój z proroctwem Izajasza, On zaś rozwinął zwój i odnalazł miejsce, gdzie było napisane: (18) Duch Pana spoczywa na mnie, Ten, który namaścił mnie, abym ubogim […]

Czytaj dalej

Tylko dwie drogi

Przyp. 3,21-23 (21) Nie trać, mój synu, rozsądku i rozwagi, niech ci nie znikną z pola widzenia, (22) one zapewnią życie twojej duszy, a na twojej szyi posłużą za ozdobę. (23) Wtedy będziesz bezpieczny na swej drodze i ochronisz swe nogi od potknięcia. Przyp. 4,11-15 (11) Poprowadzę cię drogą mądrości i powiodę cię szlakiem prawości. […]

Czytaj dalej

Łuk. 19,11-27 (11) Gdy oni tego słuchali, dodał jeszcze przypowieść, gdyż był blisko Jerozolimy, a oni myśleli, że zaraz objawi się Królestwo Boże. (12) Powiedział zatem tak: Pewien szlachetnie urodzony człowiek udał się do dalekiego kraju, aby przyjąć władzę królewską i wrócić. (13) Wezwał więc dziesięciu swoich sług, dał im w dziesięciu częściach pieniądze na […]

Czytaj dalej

Łuk. 18,1-8 (1) Opowiedział im też przypowieść o tym, że trzeba się zawsze modlić i nie ulegać zniechęceniu. (2) Powiedział tak: Mieszkał w jednym mieście pewien sędzia. Nie bał się on Boga i nie liczył z człowiekiem. (3) Mieszkała tam też pewna wdowa. Ta nachodziła go i prosiła: Obroń mnie przed moim przeciwnikiem. (4) I […]

Czytaj dalej

Uporczywie, ale świadomie

Łuk. 11,5-8 (5) Powiedział też do nich: Kto z was wyobraża sobie przyjaciela, do którego idzie o północy i mówi: Przyjacielu, użycz mi trzech bochenków chleba, (6) bo mój przyjaciel wstąpił do mnie po drodze, a nie mam czym go ugościć — (7) a tamten ze środka odpowiada: Daj mi spokój, drzwi zamknięte, dzieci śpią […]

Czytaj dalej

Jak żyć? Część 2

1 Kor. 12,4-26 (4) Dary łaski są różne, ale Duch — ten sam. (5) Różne są dziedziny służby, ale Pan — ten sam. (6) Różne też są formy działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich. (7) W każdym zaś, dla wspólnej korzyści, w jakiś sposób przejawia się Duch. (8) Jeden za Jego […]

Czytaj dalej

Co lepsze?

Przyp. 22,1 (1) Cenniejsze jest dobre imię niż wielkie bogactwo, lepsza przychylność niż srebro i złoto. Nauczanie z dnia 6 sierpnia 2023

Czytaj dalej

Dz. 2,1-11 (1) A gdy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, byli wszyscy razem zgromadzeni w jednym miejscu. (2) Nagle od strony nieba dał się słyszeć szum. Był jak uderzenie potężnego wiatru. Wypełnił cały dom, w którym się zebrali. (3) Wówczas zobaczyli jakby języki ognia. Rozdzieliły się one i spoczęły na każdym z nich. (4) Wszyscy zostali napełnieni […]

Czytaj dalej