Łatka na całe życie

Jan 20,24-29 (24) W czasie tego spotkania z Jezusem nie było wśród nich Tomasza, jednego z Dwunastu, zwanego Dydymos. (25) Uczniowie przekazali mu zatem: Widzieliśmy Pana. On zaś odpowiedział: Jeśli na Jego rękach nie zobaczę śladów gwoździ i ich nie dotknę, i jeśli w Jego bok nie włożę mojej ręki — nie uwierzę! (26) Po […]

Czytaj dalej

Jan 9,1-34 (1) Na swojej drodze zobaczył Jezus człowieka niewidomego od urodzenia. (2) Wtedy Jego uczniowie zapytali Go: Mistrzu, kto zgrzeszył, on czy jego rodzice, że się urodził niewidomy? (3) Jezus odpowiedział: Ani on nie zgrzeszył, ani jego rodzice. Stało się tak po to, aby Bóg mógł na nim objawić wielkość swoich dzieł. (4) Dopóki […]

Czytaj dalej

Jedno pytanie

Jan 5,1-23 (1) Potem obchodzono żydowskie święto i Jezus udał się do Jerozolimy. (2) A w Jerozolimie, przy Bramie Owczej, jest sadzawka zwana po hebrajsku Betezda. Otacza ją pięć portyków. (3) W ich cieniu leżało mnóstwo chorych, niewidomych, ułomnych i sparaliżowanych, którzy czekali na poruszenie wody. (4) Czasem bowiem anioł Pana zstępował do sadzawki i […]

Czytaj dalej

W pogoni za szczęściem

Jan 4,4-30 (4) W drodze do Galilei Jezus musiał przejść przez Samarię. (5) Po drodze mijał samarytańskie miasteczko o nazwie Sychar, położone obok pola, które Jakub przekazał swemu synowi Józefowi. (6) Znajdowała się tam studnia Jakuba. Jezus więc, zmęczony podróżą, usiadł przy tej studni. Było samo południe. (7) I wtedy z Samarii przyszła pewna kobieta. […]

Czytaj dalej

Wszystko nowe

Jan 3,1-21 (1) Był wśród faryzeuszów człowiek o imieniu Nikodem, radny żydowski. (2) Przyszedł on do Jezusa w nocy i powiedział: Mistrzu! Wiemy, że przychodzisz od Boga jako nauczyciel; nikt bowiem nie mógłby czynić takich znaków jak Ty, gdyby nie było z nim Boga. (3) Jezus odpowiedział: Ręczę i zapewniam, kto się nie narodzi na […]

Czytaj dalej

Jan 2,1-11 (1) Trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej. Była na nim matka Jezusa. (2) Jezus wraz z uczniami też został zaproszony. (3) W pewnej chwili zabrakło wina. Wtedy matka Jezusa powiedziała do Niego: Nie mają wina. (4) Jezus odpowiedział: Rozumiem twoje zatroskanie, ale co Mnie do tego, kobieto? Jeszcze nie nadeszła moja […]

Czytaj dalej

Jak długo?

Obj. 6,9-11 (9) Po otwarciu przez Baranka piątej pieczęci, zauważyłem poniżej ołtarza dusze zabitych za Słowo Boże i za świadectwo, które składali. (10) Zawołały one donośnie: Władco święty i prawdziwy, jak długo jeszcze ma to trwać?! Czy nie zamierzasz sądzić mieszkańców ziemi? Czy nie wymierzysz im kary za naszą krew? (11) Każdej z tych dusz […]

Czytaj dalej

Jedno i drugie

Sędz. 11 (1) W tym czasie Jefta Gileadczyk znany był jako dzielny wojownik. Był on synem kobiety nierządnej. Ojcem Jefty był Gilead. (2) Żona Gileada też urodziła mu synów. Gdy synowie jego żony dorośli, wygonili Jeftę. Powiedzieli mu: Jesteś synem innej kobiety. Nie możesz być dziedzicem w rodzie naszego ojca. (3) Jefta uciekł więc przed […]

Czytaj dalej

Korona życia

Kazn. 16,31 (31) Siwizna to wspaniała korona, dochodzi się do niej dążeniem do sprawiedliwości. Kazanie z dnia 29 listopada 2020

Czytaj dalej

Bóg zrobił wszystko

Kazn. 12 (1) Pamiętaj o swoim Stwórcy w kwiecie swojego wieku, zanim nadejdą dni trudne i zbliżą się lata, o których powiesz: Nie są mi one rozkoszą. (2) Zanim zaćmi się słońce, światło księżyca i gwiazd, i wrócą chmury po deszczu; (3) zanim zaczną drżeć strzegący niegdyś domu i pochylą się silni mężczyźni, ustaną młynarki, […]

Czytaj dalej