Gotowy na Jego powrót

2 Piotra 3,1-15 (1) Kochani, piszę do was już drugi list. Chcę w nich, dzięki powtarzaniu tego, co ważne, pobudzić do myślenia wasze szczere umysły. (2) Pragnę wam też odświeżyć w pamięci słowa wypowiedziane przez świętych proroków oraz przypomnieć przykazanie Pana i Zbawcy, podane wam przez waszych apostołów. (3) Przede wszystkim wiedzcie, że w dniach […]

Czytaj dalej

Dlaczego teraz?

Est. 3 (1) Po tych wydarzeniach król Achaszwerosz w sposób szczególny wyróżnił Hamana, syna Hamedaty, potomka Agaga. Postawił go na stanowisku wyższym niż pozostałych książąt. (2) Z tego powodu wszyscy poddani króla, zasiadający w bramie królewskiej, klękali przed Hamanem i oddawali mu pokłon. Tak zresztą zarządził co do niego sam król. Mordochaj jednak nie klękał […]

Czytaj dalej

W trudnych czasach

Est. 1 (1) Za panowania Achaszwerosza — a Achaszwerosz sprawował władzę nad stu dwudziestu siedmioma prowincjami, od Indii do Etiopii — (2) w czasie, gdy król Achaszwerosz zasiadał na swym królewskim tronie na zamku w Suzie, (3) w trzecim roku swego panowania, wydał on ucztę dla wszystkich swoich książąt i podwładnych. Przybyli do niego wojskowi […]

Czytaj dalej

Jedyny ratunek

Gal. 5,16-26 (16) Podkreślam natomiast: Żyjcie w Duchu, a na pewno pokonacie żądzę ciała. (17) Ciało bowiem pożąda przeciw Duchowi, a Duch przeciw ciału. Te pragnienia są ze sobą sprzeczne, tak by wam przeszkodzić w czynieniu tego, co chcecie. (18) Jeśli jednak Duch was prowadzi, nie podlegacie Prawu. (19) Wiadomo, co bierze się z ciała: […]

Czytaj dalej

Ps. 77 (1) Dla prowadzącego chór. Dla Jedutuna. Asafowy. Psalm. (2) Skieruję do Boga mój głos i zawołam! Skieruję do Boga mój głos i On skłoni ku mnie swoje ucho. (3) Szukałem Pana w dniu mojej niedoli, Nocą wyciągałem ręce bez znużenia, Nic mej duszy nie mogło ukoić: (4) Co wspomnę o Bogu, to jęczę, […]

Czytaj dalej

Bliżej się nie da

Efez. 1,18-20 (18) Pragnąłbym, abyście — mając oświecone oczy swoich serc — zobaczyli, jaka nadzieja wiąże się z waszym powołaniem, jakie bogactwo chwały z Jego dziedzictwem pośród świętych (19) i jak nadzwyczajna jest wielkość Jego mocy względem nas, wierzących zgodnie z działaniem Jego potężnej siły. (20) Dowiódł On jej w Chrystusie, gdy Go przywrócił do […]

Czytaj dalej

Determinacja

Łuk. 9,51-56 (51) Gdy zbliżały się dni odejścia Jezusa do nieba, postanowił udać się do Jerozolimy. (52) W związku z tym wysłał przed sobą posłańców, którzy wyruszyli i przyszli do pewnej samarytańskiej wioski, gdzie mieli przygotować Mu miejsce. (53) Lecz mieszkańcy nie chcieli Go przyjąć, dlatego że zmierzał do Jerozolimy. (54) Jakub i Jan, w […]

Czytaj dalej

Czekanie

Rdz. 39 (1) Józef tymczasem przybył z karawaną do Egiptu. Tam kupił go od Ismaelitów Potyfar, Egipcjanin, dworzanin faraona, dowódca jego straży przybocznej. (2) A PAN był z Józefem i czynił go człowiekiem sukcesu, a służył on w domu swego pana, Egipcjanina. (3) Potyfar widział jasno, że PAN jest z Józefem i zapewnia powodzenie wszystkiemu, […]

Czytaj dalej

Żyjąc w międzyczasie

Łuk. 19,11-27 (11) Gdy oni tego słuchali, dodał jeszcze przypowieść, gdyż był blisko Jerozolimy, a oni myśleli, że zaraz objawi się Królestwo Boże. (12) Powiedział zatem tak: Pewien szlachetnie urodzony człowiek udał się do dalekiego kraju, aby przyjąć władzę królewską i wrócić. (13) Wezwał więc dziesięciu swoich sług, dał im w dziesięciu częściach pieniądze na […]

Czytaj dalej