Wyjątkowe zaproszenie

2 Sam. 9,1-13 (1) Pewnego razu Dawid rzucił pytanie: Czy jest jeszcze ktoś, kto pozostał z domu Saula, abym mógł okazać mu łaskę ze względu na Jonatana? (2) W domu Saula natomiast był pewien sługa. Miał on na imię Syba. Wezwano go do Dawida, który go zapytał: Czy ty jesteś Syba? Tak, to ja, twój […]

Czytaj dalej

Zaszokowani czy wdzięczni?

Mat. 20,1-16 (1) Królestwo Niebios przypomina bowiem pewnego gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem wynająć robotników do swojej winnicy. (2) Uzgodnił z nimi stawkę — denar za dzień — i posłał do pracy. (3) Następnie wyszedł o dziewiątej i zobaczył innych, stojących bezczynnie na rynku. (4) Idźcie i wy do winnicy — powiedział — a ja […]

Czytaj dalej

Boży niezasłużony dar

Efez 2:1-10 (1) Wy bowiem byliście martwi z powodu waszych upadków i grzechów. (2) Żyliście w nie uwikłani, jak inni w obecnym wieku tego świata. Służyliście władcy sfer powietrznych, który rządzi duchem działającym w nieposłusznych ludziach. (3) Do takich ludzi zresztą my wszyscy niegdyś należeliśmy. Targały nami żądze ciała, jego pragnienia i pomysły — byliśmy […]

Czytaj dalej

Flp 3,1-16 (1) W końcu, moi bracia, radujcie się w Panu! Powtarzanie tego samego mnie nie nuży, was zaś — zabezpiecza. (2) Uważajcie na ludzi pozbawionych skrupułów, uważajcie na złych pracowników, uważajcie na fanatyków obrzezania. (3) To my bowiem należymy do obrzezanych, my, którzy czcimy Boga w duchu, szczycimy się Chrystusem Jezusem i nie liczymy […]

Czytaj dalej

Ps. 137 (1) Nad rzekami Babilonu – tam siedzieliśmy I płakaliśmy na wspomnienie Syjonu. (2) Na wierzbach w tamtej krainie Zawiesiliśmy lutnie nasze, (3) Bo tam żądali od nas słów pieśni Ci, którzy nas wzięli w niewolę, A ciemiężcy nasi – radości: Śpiewajcie nam jakąś pieśń Syjonu! (4) Jakże mamy śpiewać pieśń Pana Na obcej […]

Czytaj dalej

Wartość twojego życia

Przyp. 3,21-23 (21) Nie trać, mój synu, rozsądku i rozwagi, niech ci nie znikną z pola widzenia, (22) one zapewnią życie twojej duszy, a na twojej szyi posłużą za ozdobę. (23) Wtedy będziesz bezpieczny na swej drodze i ochronisz swe nogi od potknięcia. Przyp. 10,29 (29) Droga PANA to schronienie dla nienagannych, lecz tragedia dla […]

Czytaj dalej

Jak wybrać aby żyć?

Przyp. 1 (1) Przypowieści Salomona, syna Dawida, króla Izraela. (2) Zebrane dla poznania mądrości i karności, dla zrozumienia wywodów rozumu, (3) dla pouczenia o roztropności, sprawiedliwości, sądzie i prawości, (4) dla pogłębienia u prostych przezorności, a u młodych — poznania i rozwagi. (5) Kto mądry, niech słucha i pomnaża zasób wiedzy, kto rozumny, niech nabywa […]

Czytaj dalej

Zwyczajni niezwyczajni

Łuk. 2,1-40 (1) Właśnie w tym czasie ukazał się dekret cesarza Augusta, aby ludność całego cesarstwa rzymskiego poddała się spisowi. (2) Pierwszy ten spis miał miejsce, gdy Kwiryniusz był namiestnikiem Syrii. (3) Wszyscy zatem szli do spisu, każdy do swojego miasta. (4) Udał się też Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta […]

Czytaj dalej

Rdz 37,2-28 (2) Oto dzieje rodu Jakuba: Gdy Józef miał siedemnaście lat i był jeszcze chłopcem, pasał owce ze swoimi braćmi, z synami Bilhy i z synami Zilpy, żon swojego ojca. Józef donosił ojcu o różnych postępkach swoich braci. (3) Izrael zaś kochał Józefa bardziej niż pozostałych synów, ponieważ urodził mu się na starość. Sprawił […]

Czytaj dalej