Uchwyć się Jego Słowa

Sof. 1,2-9 (2) Zmiotę z powierzchni ziemi wszystko, i na pewno — oświadcza PAN. (3) Zmiotę ludzi i bydło, zmiotę spod nieba ptactwo, wymiotę ryby morskie, ruiny i bezbożnych — wytępię z tej ziemi człowieka — oświadcza PAN. (4) Wyciągnę rękę przeciw Judzie i przeciw wszystkim mieszkańcom Jerozolimy i wytępię z tego miejsca to, co […]

Czytaj dalej

Perspektywa życia i śmierci

Ag. 1,1-9 (1) W drugim roku panowania króla Dariusza, w szóstym miesiącu, pierwszego dnia tego miesiąca, PAN, za pośrednictwem proroka Aggeusza, skierował do Zorobabela, syna Szealtiela, namiestnika Judei, i do arcykapłana Jozuego, syna Jehosadaka, Słowo tej treści: (2) Tak mówi PAN Zastępów: Lud ten mówi, że nie przyszedł jeszcze czas, by budować dom PANA. (3) […]

Czytaj dalej

Kochać pomimo…

Oz. 1,2-9 (2) To powiedział PAN przez Ozeasza na początku. PAN powiedział do Ozeasza: Idź, pojmij za żonę kobietę skorą do nierządu i dzieci [zrodzone z] nierządu, gdyż kraj w strasznym nierządzie odwraca się od PANA. (3) Poszedł więc i pojął Gomer, córkę Diblaima. Poczęła ona i urodziła mu syna. (4) Wówczas PAN powiedział do […]

Czytaj dalej

Mat. 17,1-9 (1) Po sześciu dniach Jezus wziął ze sobą Piotra, Jakuba oraz jego brata Jana i udał się z nimi na wysoką górę, gdzie mogli być sami. (2) Tam w ich obecności doznał przemiany. Jego twarz zajaśniała jak słońce, a szaty zalśniły bielą. (3) I ukazali im się Mojżesz oraz Eliasz, którzy z Nim […]

Czytaj dalej

Przemienione życie

Dz. 15 (1) Z Judei natomiast przybyli pewni ludzie, którzy zaczęli nauczać braci, że jeśli nie zostaną obrzezani zgodnie ze zwyczajem Mojżesza, nie dostąpią zbawienia. (2) Gdy na tym tle doszło do poważnego zatargu i sporu między Pawłem i Barnabą a nimi, postanowiono, że Paweł, Barnaba oraz kilku spośród nich uda się w tej sprawie […]

Czytaj dalej

Siłowanie się z Bogiem

Rdz. 32,24-30 (24) Tak więc Jakub pozostał sam. Mocował się z nim wówczas ktoś aż do wzejścia zorzy. (25) A gdy zdał sobie sprawę, że go nie pokona, uderzył go w staw biodrowy i, mocując się z nim, zwichnął staw biodrowy Jakuba. (26) Wreszcie powiedział: Puść mnie, bo już wzeszła zorza. Jakub odparł: Nie puszczę […]

Czytaj dalej

Słowo dla ciebie i dla mnie

2 Tym. 4,1-8 (1) Zobowiązuję cię zatem wobec Boga oraz Chrystusa Jezusa, który będzie sądził żywych i umarłych, w obliczu Jego przyjścia i na Jego Królestwo: (2) Głoś Słowo! Bądź gotowy w porę i nie w porę, aby poprawić, upomnieć, zachęcić — z całą cierpliwością, umiejętnie. (3) Gdyż przyjdzie czas, że przestaną tolerować zdrową naukę, […]

Czytaj dalej

Najważniejszy cel w życiu

2 Tym. 2,14-26 (14) O tym z naciskiem przypominaj w obliczu Boga: Niech nikt nie wszczyna sporów o słowa. Nic w tym pożytecznego. Niesie to tylko zgubę słuchaczom. (15) Postaraj się stanąć przed Bogiem jako człowiek wypróbowany. Bądź pracownikiem, za którego nie trzeba się wstydzić, prawidłowo wyjaśniającym Słowo prawdy. (16) A pospolitej, pustej mowy unikaj. […]

Czytaj dalej

Dar rozpalony na nowo

2 Tym. 1,1-18 (1) Paweł, z woli Boga apostoł Chrystusa Jezusa — posłany zgodnie z obietnicą życia, które jest w Chrystusie Jezusie — (2) do Tymoteusza, ukochanego syna: Niech łaska, miłosierdzie i pokój, których źródłem jest Bóg Ojciec oraz nasz Pan, Jezus Chrystus, będą Twoim udziałem. (3) Dziękuję za ciebie Bogu, któremu służę z czystym […]

Czytaj dalej