Każdego dnia

Mat. 17,1-9 (1) Po sześciu dniach Jezus wziął ze sobą Piotra, Jakuba oraz jego brata Jana i udał się z nimi na wysoką górę, gdzie mogli być sami. (2) Tam w ich obecności doznał przemiany. Jego twarz zajaśniała jak słońce, a szaty zalśniły bielą. (3) I ukazali im się Mojżesz oraz Eliasz, którzy z Nim […]

Czytaj dalej

Pierwsza miłość

Obj. 2,1-7 (1) Do anioła kościoła w Efezie napisz: Oto, co mówi Ten, który w swojej prawej ręce trzyma siedem gwiazd i przechadza się pośród siedmiu złotych świeczników: (2) Wiem o twoich czynach, o trudzie i wytrwałości. Wiem też o tym, że nie możesz znieść złych oraz że poddałeś próbie ludzi, którzy się podają za […]

Czytaj dalej

Autentyczna miłość

1 Kor. 13,1-8 (1) Choćbym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, pozostałbym miedzią, co dźwięczy, lub hałaśliwym cymbałem. (2) Choćbym posiadł dar prorokowania i pojął wszystkie tajemnice, myślą ogarnął całą wiedzę i dysponował pełnią wiary, tak że przenosiłbym góry, a miłości bym nie miał — byłbym niczym. (3) I choćbym część […]

Czytaj dalej

Największa potrzeba

Łuk. 11,1-13 (1) Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego: Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył swoich uczniów. (2) A On rzekł do nich: Kiedy się modlicie, mówcie: Ojcze, niech się święci Twoje imię; niech przyjdzie Twoje królestwo! (3) Naszego chleba powszedniego […]

Czytaj dalej

Słuchać i słyszeć

Łuk. 5,27-32 (27) Potem wyszedł i wypatrzył celnika imieniem Lewi. Urzędował on właśnie przy stole celnym. Jezus zwrócił się do niego: Chodź za Mną. (28) I wtedy Lewi wstał, zostawił wszystko i odtąd chodził z Jezusem. (29) Wyprawił on też dla Jezusa wielkie przyjęcie w swym domu. Przy stole rozgościło się bardzo wielu celników oraz […]

Czytaj dalej

Bóg zawsze

Izaj. 7,1-14 (1) Za panowania Achaza, syna Jotama, syna Uzjasza, króla judzkiego, wyruszył Resin, król Aramu, wraz z Pekachem, synem Remaliasza, królem Izraela, na wojnę przeciw Jerozolimie; nie mógł jej jednak zdobyć. (2) Domowi Dawida doniesiono, że Aram sprzymierzył się z Efraimem. Na tę wieść zadrżał on sam oraz cały jego lud, jak drżą drzewa […]

Czytaj dalej

Patrzeć inaczej

Hab. 1,1-17 (1) Wyrok, którego wykonanie zobaczył prorok Habakuk. (2) PANIE, jak długo ma to trwać? Wzywam pomocy, a Ty nie wysłuchujesz! Wołam do Ciebie: Gwałt! A Ty nie śpieszysz z wybawieniem. (3) Dlaczego pokazujesz mi nieprawość i każesz patrzeć na krzywdę? Dlaczego widzę ucisk i gwałt, toczące się spory i kłótnie? (4) Dlatego milknie […]

Czytaj dalej

Dotyk łaski

Mar. 1:40-45 (40) I oto przyszedł do Niego trędowaty, upadł na kolana i prosił: Gdybyś zechciał, mógłbyś mnie oczyścić. (41) Jezus, pełen współczucia, wyciągnął rękę, dotknął go i powiedział: Chcę, bądź oczyszczony! (42) W tej chwili zszedł z niego trąd i stał się czysty. (43) I zaraz odesłał go z takim surowym zakazem: (44) Pamiętaj, […]

Czytaj dalej

Niezwykły Bóg

Mat. 26,69-75 (69) W tym czasie Piotr siedział na zewnątrz, na dziedzińcu. Podeszła tam do niego jakaś służąca: Ty też byłeś z tym Galilejczykiem Jezusem — zauważyła. (70) On jednak wyparł się wobec wszystkich: Nie wiem, o czym mówisz. (71) A gdy poszedł w stronę bramy, zobaczyła go inna i powiedziała do tych, którzy tam […]

Czytaj dalej