Żyjąc w międzyczasie

Łuk. 19,11-27 (11) Gdy oni tego słuchali, dodał jeszcze przypowieść, gdyż był blisko Jerozolimy, a oni myśleli, że zaraz objawi się Królestwo Boże. (12) Powiedział zatem tak: Pewien szlachetnie urodzony człowiek udał się do dalekiego kraju, aby przyjąć władzę królewską i wrócić. (13) Wezwał więc dziesięciu swoich sług, dał im w dziesięciu częściach pieniądze na […]

Czytaj dalej

Najważniejsze w życiu

Łuk. 12,13-21 (13) Wtedy ktoś z tłumu zwrócił się do Niego: Nauczycielu, powiedz mojemu bratu, aby podzielił się ze mną dziedzictwem. (14) Lecz On mu odpowiedział: Człowieku, kto Mnie ustanowił sędzią lub rozjemcą między wami? (15) Ostrzegł ich też: Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, gdyż obfitość dóbr nie zapewnia życia; w życiu nie chodzi […]

Czytaj dalej

Słuchanie które ma znaczenie

Łuk. 8,4-18 (4) Gdy gromadził się wielki tłum, ludzie bowiem z jednego miasta po drugim przychodzili do Niego, opowiedział taką przypowieść: (5) Pewien siewca wyszedł obsiać pole. W czasie siania niektóre ziarna padły na skraj drogi. Tam zostały podeptane i wyjedzone przez ptactwo polne. (6) Inne padły na skałę, lecz ledwie wykiełkowały, uschły, gdyż nie […]

Czytaj dalej

Zdziwiony Jezus

Łuk. 7,1-10 (1) Po zakończeniu swojego przemówienia do ludu Jezus udał się do Kafarnaum. (2) Tymczasem sługa pewnego setnika, bardzo przez niego ceniony, chorował i bliski był śmierci. (3) Gdy setnik usłyszał o Jezusie, posłał do Niego starszych żydowskich, prosząc Go, aby przyszedł i uratował jego sługę. (4) Ci zjawili się u Jezusa i usilnie […]

Czytaj dalej

Nieznośna łaska

Łuk. 5,27-32 (27) Potem wyszedł i wypatrzył celnika imieniem Lewi. Urzędował on właśnie przy stole celnym. Jezus zwrócił się do niego: Chodź za Mną. (28) I wtedy Lewi wstał, zostawił wszystko i odtąd chodził z Jezusem. (29) Wyprawił on też dla Jezusa wielkie przyjęcie w swym domu. Przy stole rozgościło się bardzo wielu celników oraz […]

Czytaj dalej

Znajomość może zaślepić

Łuk. 4,16-20 (16) Tak też przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu, zgodnie ze swoim zwyczajem, wszedł do synagogi i zgłosił się do czytania. (17) Podano Mu zwój z proroctwem Izajasza, On zaś rozwinął zwój i odnalazł miejsce, gdzie było napisane: (18) Duch Pana spoczywa na mnie, Ten, który namaścił mnie, abym ubogim […]

Czytaj dalej

Mat. 1,18-25 (18) Narodziny Jezusa Chrystusa zostały poprzedzone następującymi wydarzeniami. Jego matka Maria wyszła za Józefa, lecz zanim wspólnie zamieszkali, okazało się, że jest ona w ciąży za sprawą Ducha Świętego. (19) Jednak Józef, jej mąż, jako człowiek prawy, nie chciał jej zniesławić, dlatego zamierzał rozwieść się z nią bez rozgłosu. (20) Gdy rozważał taką […]

Czytaj dalej

Ty też…

Mat. 1,1-17 (1) Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. (2) Abraham był ojcem Izaaka, Izaak ojcem Jakuba, Jakub ojcem Judy oraz jego braci. (3) Juda był ojcem Faresa i Zary; ich matką była Tamar. Fares był ojcem Hesroma, Hesrom ojcem Arama. (4) Aram był ojcem Aminadaba, Aminadab ojcem Naassona, a Naasson ojcem Salmona. (5) […]

Czytaj dalej

Priorytety

Ag. 1 (1) W drugim roku panowania króla Dariusza, w szóstym miesiącu, pierwszego dnia tego miesiąca, PAN, za pośrednictwem proroka Aggeusza, skierował do Zorobabela, syna Szealtiela, namiestnika Judei, i do arcykapłana Jozuego, syna Jehosadaka, Słowo tej treści: (2) Tak mówi PAN Zastępów: Lud ten mówi, że nie przyszedł jeszcze czas, by budować dom PANA. (3) […]

Czytaj dalej